Zaloguj się

Relacje z dostawcami na miarę XXI wieku

  •  Grażyna Wieteska
  • Kategoria: Logistyka

Każdego dnia menedżerowie odpowiedzialni za proces zakupów i zarządzanie dostawcami stają przed ważnymi decyzjami, których podejmowanie utrudniają wzrastające w ostatnich latach ryzyko i niepewność. Erę turbulencji, którą rozpoczął wiek XXI, charakteryzuje silna dynamika zmian w otoczeniu łańcuchów dostaw, charakteryzujących się na ogół dużą gwałtownością oraz nierzadko znaczącym wpływem na wyniki firm. W warunkach rynkowej niestabilności, przedsiębiorstwa coraz częściej zainteresowane są budowaniem elastycznych łańcuchów dostaw (ang. flexible supply chain), które posiadają zdolność do skutecznego odpowiadania na trudne do przewidzenia zmiany w dostawach, popycie i produktach oraz na tak zwane zdarzenia biznesowe. Jednocześnie, firmy deklarują, że kluczem do tego sukcesu są szybko reagujący dostawcy.

Analiza literatury przedmiotu przeprowadzona przez autorkę wskazuje, że w obecnych warunkach, właściwym kierunkiem doskonalenia jest nie tylko koncentracja na zapewnianiu elastyczności, ale także zdolności do adaptacji. Artykuł wskazuje na trzy cechy odpornych na zakłócenia relacji z dostawcami. Są nimi: elastyczność zakupów, adaptacyjność procesu zakupów oraz elastyczność dostawców. Celem artykułu jest przybliżenie tej problematyki, a także wskazanie dobrych praktyk w odniesieniu do współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem produkcyjnym a dostawcami pierwszego szczebla.

Czynniki determinujące budowanie elastycznych i adaptacyjnych relacji z dostawcami
Istnieje wiele czynników będących przyczyną, dla której menedżerowie koncentrują się na doskonaleniu relacji z dostawcami w obliczu wzrastającej niestabilności otoczenia. Wśród nich wymienia się czynniki łańcucha dostaw oraz czynniki otoczenia (zewnętrznego) łańcucha dostaw. Źródłem pierwszych jest zarówno przedsiębiorstwo (ang. focal company), jego górny (ang. upstream) i dolny (ang. downstream) łańcuch dostaw. Z kolei, źródłem drugiego rodzaju czynników jest przede wszystkim otoczenie dalsze, które identyfikować można w myśl analizy PESTLE.
Czynniki łańcucha dostaw dotyczą relacji dostawca-dbiorca, a także atrybutów łańcucha dostaw, do których zalicza się produkt, popyt oraz środowisko produkcyjne. Z największą niepewnością otoczenia muszą sobie radzić zwłaszcza międzynarodowe łańcuchy dostaw produktów niestandardowych, produktów o krótkim cyklu życia, produktów, na które popyt jest trudno przewidywalny, jak również produktów wytwarzanych na zamówienie. Zmienność popytu niezależnego utrudnia nie tylko planowanie procesów produkcji, ale również planowanie zaopatrzenia.
Niezawodne dostawy to krytyczny element wejściowy do procesów wytwarzania. Wpływają one na ciągłość procesów produkcji oraz terminową realizację zamówień, a tym samym umożliwiają utrzymanie wysokiego poziomu obsługi klientów. Jest to arcyważne zwłaszcza przy realizowaniu strategii JIT. Zdarza się, że działania firmy (na przykład działania promocyjne) są przyczyną wzrostu popytu, na który dział zakupów (a tym samym dostawcy) nie został wcześniej przygotowany. W takich sytuacjach dochodzi do destabilizacji procesów dodawania wartości i obniżenia poziomu obsługi klienta. Proces zakupów wymaga rzetelnych danych jakościowych i ilościowych, których źródłem jest rynek, a także procesy prognozowania i planowania realizowane w firmie oraz w relacjach z dostawcami i odbiorcami. Dlatego tak ważna dla zapewnienia elastyczności łańcucha dostaw jest integracja celów poszczególnych działów w przedsiębiorstwie (w tym zakupów, finansów, marketingu, produkcji), jak i dążenie do osiągnięcia wyższych poziomów dojrzałości zarządzania łańcuchem dostaw.

 

Artykuł zawiera 30100 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 18 lipiec 2019 12:23
Zaloguj się by skomentować