Zaloguj się

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w działalności przedsiębiorstw branży TSL w Polsce

Polecamy! Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w działalności przedsiębiorstw branży TSL w Polsce

Obserwowane w ostatnich latach tendencje do kierowania uwagi w stronę działań w zakresie odpowiedzialnego biznesu i jego wpływu na otoczenie powodują konieczność stosowania metod i narzędzi niezbędnych do zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR).

Wskazywane są zarówno ogólne wytyczne, jak i bardziej szczegółowe zasady w odniesieniu do zachowań biznesowych w formie całościowych systemów zarządzania, jak również narzędzia audytu bądź komunikacji.

Bariery zastosowania wybranych standardów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach transportowych
Tworzone standardy CSR coraz częściej służą jako instrumenty zarządzania oraz komunikacji wartości i standardów etycznych, którymi się kierują w swej działalności. Działania takie odbywają się w powiązaniu z partnerami biznesowymi i mają na celu promowanie wartości, takich jak ochrona środowiska, prawa człowieka czy pracownicze.
Na uwagę zasługuje stosowanie raportów jako narzędzia pozwalającego na uzyskanie przekrojowego obrazu stanu zarządzania przedsiębiorstwem i przedstawiającego wyniki działalności zgodnie z założeniami odpowiedzialnego społecznie biznesu. Ta problematyka znajduje swoje odzwierciedlenie w działalności Global Reporting Initiative, stanowiącej organizację o charakterze pozarządowym, którą buduje sieć wielu interesariuszy, zaś jej misją jest tworzenie jednolitych wytycznych dla procesów raportowania. Międzynarodowy charakter przyjętych standardów raportowania zostaje wykorzystywany w sprawozdawczości z zakresu następujących obszarów: ekonomicznego, środowiskowego i społecznego.
Wytyczne GRI, poza zasadami i wskazówkami, zawierają schemat wskaźników, jakie przedsiębiorstwo może dobrowolnie, elastycznie i stopniowo przyjmować, także w celu podnoszenia jakości raportów. Rozpatrując problematykę CSR w polskich przedsiębiorstwach transportowych konieczne jest zwrócenie uwagi na czynniki, które przyczyniają się do ograniczeń w tym zakresie. Przedsiębiorstwa transportowe borykają się z problemami wynikającymi z ogólnego kryzysu gospodarczego, mimo wzrostu przewozów ładunków w transporcie samochodowym firmy coraz częściej mają trudności z płynnością finansową. Spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem cen paliw i konkurencją ze wschodu Europy. Mniejsze firmy odczuwają szczególnie konieczność udzielania kredytów kupieckich na długi okres czasu (40 dni) swoim klientom i trudności ze ściągnięciem należności, wynika to przede wszystkim ze stosowania przez nie giełd transportowych jako środka do poszukiwania partnerów w przewozach, a co jest obarczone większym ryzykiem współpracy z nierzetelnymi partnerami.

Artykuł zawiera 15210 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 02 październik 2017 14:05
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe