Zaloguj się

Ocena dostawców sektora TSL w ramach CSR w warunkach niepewności

  •  Dorota Gawrońska
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Ocena dostawców sektora TSL w ramach CSR w warunkach niepewności

Proces wyboru dostawcy jest jednym z najważniejszych aspektów prawidłowego i sprawnego działania przedsiębiorstwa i jego współpracy z potencjalnymi dostawcami w łańcuchu dostaw. Istotnym elementem współpracy między przedsiębiorstwem i dostawcą jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR - Corporate Social Responsibility).

W literaturze przedmiotu można spotkać się z wieloma definicjami społecznej odpowiedzialności biznesu, ze względu na szeroko obejmowane przez nią zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Prekursorem definicji CSR jest H. Bowen, wskazujący na obowiązek realizacji polityki społecznej obok działań finansowych. Kolejne pojawiające się definicje (McGuire 1963, Johnson 1971, Davis 1973, Sethi 1975, Frederick 1978, Carroll 1979, Wood 1991, Maingnann, Ferrell, Hult 1999, in.) zmieniały się ze względu na różne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem. Społeczna odpowiedzialność jest podejściem do zarządzania przedsiębiorstwem zorientowanym na pomnażanie zysku z uwzględnieniem aspektów społecznych związanych z partnerami biznesowymi, klientami, pracownikami, jak też z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Ma ona istotny wpływ na tak ważne kwestie jak:
- wielkość sprzedaży,
- maksymalizacja zysku,
- lojalność partnerów biznesowych, klientów, pracowników, inwestorów,
- pozyskiwanie i utrzymywanie specjalistów,
- nowe kanały sprzedaży,
- nowe źródła zysku,
- przewaga konkurencyjna,
- utrzymanie wydajności,
- przychylność lokalnej społeczności i lokalnych władz ze względu na zaangażowanie w działania ekologiczne,
- mniejsze ryzyko ewentualnego kryzysu.

Metody oceny dostawców
Do oceny dostawców wykorzystuje się różne metody jak: metoda hierarchicznej analizy AHP, analityczny proces sieciowy ANP, metoda obwiedni danych DEA, metody z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych ANN, wielocechowej teorii użyteczności MAUT, regresji wielokrotnej MR, analizy skupień CA, analizy dyskryminacyjnej DMA, metody punktowej, punktowo-wagowej, graficznej czy wskaźnikowej. Proces oceny dostawców powinien obejmować szeroką analizę wielu szczegółowych kryteriów (czynników jakościowych i ilościowych), z możliwością uwzględnienia ważności poszczególnych kryteriów. Kryteria oceny oraz ich wagi kryteriów powinny być określone na podstawie indywidualnych oczekiwań przedsiębiorstwa. W niniejszej pracy przedstawiono propozycję oceny dostawców na podstawie struktury hierarchicznej. Uwzględnia ona również wartościowanie poszczególnych kryteriów poprzez nadanie im wag. Ze względu na fakt, że ocena dostawców niejednokrotnie może budzić wątpliwości co do wartości, zaproponowano wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych w celu reprezentacji niepewności.

Artykuł zawiera 19860 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 03 październik 2017 14:17
Zaloguj się by skomentować