Zaloguj się

Koncepcja klastra w logistyce humanitarnej

  •  Cecylia Żurak-Owczarek
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Koncepcja klastra w logistyce humanitarnej

Przedsiębiorstwa i usługodawcy logistyczni swoją działalność realizują w ramach łańcuchów dostaw, które we współczesnej gospodarce charakteryzują się niezwykłą złożonością, dużym stopniem skomplikowania i funkcjonowaniem w ciągle zmieniającym się otoczeniu. Dlatego bardzo często poszczególni uczestnicy łańcucha dostaw, niezależnie od poziomu ich niezależności, łączą się w sposób samorzutny i niesformalizowany w różne formy organizacyjne, w celu podejmowania wspólnych działań, z których jedna nosi nazwę klastra.

Pojęcie klastra było używane i definiowane przez wielu autorów, ale za twórcę jego koncepcji uważany jest Michael Porter, który zauważył, że w globalnej gospodarce szanse na uzyskanie przewagi konkurencyjnej mają nie pojedyncze przedsiębiorstwa, ale ich geograficzne skupiska. Porter podał również definicję klastra, która według niego oznacza "geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących".

Na tej podstawie można przyjąć, że klaster logistyczny to grupa przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych jak i usługowych, skupionych wokół określonej infrastruktury np. portów morskich lub lotniczych, których pracownicy wykonują funkcje o charakterze logistycznym. Szczególnym przypadkiem klastrów logistycznych są struktury o charakterze tymczasowym, powoływane doraźnie w ramach międzynarodowych akcji pomocy humanitarnej. Tego typu klastry są zarządzane i koordynowane przez organizacje międzynarodowe, takie jak np. Organizacja Narodów Zjednoczonych (United Nations - UN), Światowy Program Żywnościowy (World Food Programme - WFP) czy Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (United Nations International Children’s Emergency Fund - UNICEF). Celem działalności tego typu klastrów jest dostawa pomocy humanitarnej z krajów rozwiniętych (w tym krajów Unii Europejskiej) do krajów potrzebujących (np. Somalia, Haiti, Sudan, czy Irak). Operacje logistyczne takich klastrów różnią się w zależności od skali przedsięwzięcia: począwszy od wymiany informacji / koordynacji (takich jak ocena infrastruktury portowej, zarówno morskiej, lotniczej i uzgodnienie korytarzy dostaw, przewoźników oraz opłat transportowych, zwyczajów regionalnych, informacji związanych z dostawcą sprzętu, itp.), a skończywszy na wspólnych działaniach o charakterze operacyjnym (transport lądowy, morski i lotniczy, magazynowanie, rozdzielnictwo, itp.).

Logistyka humanitarna
Logistykę humanitarną możemy zdefiniować jako: planowanie, wdrażanie i kontrola skutecznie opłacalnego przepływu i magazynowania towarów oraz materiałów, jak również zarządzania wszystkimi informacjami z tym związanymi, z punktu ich pochodzenia do punktu konsumpcji w celu złagodzenia cierpienia ludzi. Ten przepływ obejmuje szeroki zakres działań, włącznie z przygotowaniem, planowaniem, pozyskaniem dóbr, transportem, magazynowaniem, obserwacją i monitoringiem, rozdziałem oraz czynnościami celnymi.

 

Artykuł zawiera 20110 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 04 październik 2017 15:05
Zaloguj się by skomentować