Zaloguj się

Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania systemów zamkniętych w logistyce

  •  Piotr Pierzak, Adam Sadowski
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania systemów zamkniętych w logistyce

Rozwój teorii logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw odbywał się przy założeniu, że przepływy fizyczne dóbr i usług zachodzą w środowisku systemów otwartych. Takie klasyczne ujęcie filarów logistyki miało swoje uzasadnienie w modelu gospodarowania, który był określany jako "liniowy". Jednakże pojawiające się ograniczenia popytowo-podażowe rozpoczęły poszukiwania innego "alternatywnego" modelu dla procesów logistycznych. Uwaga została zwrócona na systemy zamknięte, które występują powszechnie w środowisku naturalnym. Można uznać, że systemy zamknięte i koncepcja zarządzania zamkniętą pętlą łańcucha dostaw (CLSC) wyznaczają obecnie strategiczny kierunek rozwoju logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

Celem artykułu jest wskazanie na systemy poolingowe jako alternatywę dla tradycyjnych systemów obrotu paletami oraz analiza efektywności stosowania takich rozwiązań. Zwrócono również uwagę na efekty ekologiczne i ekonomiczne związane ze stosowaniem rozwiązań opartych na zamkniętym systemie obrotu paletami na przykładzie CHEP Polska.

Logistyka zwrotna i jej znaczenie dla rozwoju systemów zamkniętych
W najprostszy sposób logistykę zwrotną można zdefiniować jako zarządzanie przepływem dóbr realnych, który podąża w przeciwnym kierunku do łańcucha dostaw, czyli od producenta do konsumenta. Należy zatem stwierdzić, że logistyka zwrotna stanowi zintegrowany system kształtowania i kontroli procesów przypływu odpadów, zorientowany na odtworzenie wartości ekonomicznej, przy jednoczesnej minimalizacji oddziaływania na środowisko naturalne w gospodarce oraz jej ogniwach.
Przedmiotem logistyki zwrotnej są przepływy odpadów, środków pieniężnych oraz informacji związanych z potokiem zwrotnym dóbr realnych. Do zakresu zainteresowania logistyki zwrotnej należy również włączyć przepływy materiałowe związane z procesem napraw - zarówno gwarancyjnych, jak i pogwarancyjnych - z tzw. serwisem oraz czasowym wycofywaniem pełnowartościowych dóbr z systemu logistycznego, np. w związku z takimi zjawiskami, jak starzenie moralne wyrobów lub sezonowość popytu.
Przepływy zwrotne muszą być tak ukształtowane, aby w sposób sprawny i efektywny minimalizować szkodliwy wpływ odpadów na środowisko naturalne oraz by minimalizować ilość odpadów, które ze względu na swoją istotę muszą być długotrwale składowane na składowiskach odpadów. Może to nastąpić poprzez organizacyjne, techniczne i finansowe skoordynowanie przebiegu procesów logistyki zwrotnej i czynności logistycznych związanych z obsługą zwrotnego strumienia dóbr realnych.

Artykuł zawiera 17880 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 11 październik 2017 16:03
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe