Zaloguj się

Rynek pracy w Polsce. Jak wygrać trwającą rewolucję? Raport grupy roboczej ECR w HR

Polecamy! Rynek pracy w Polsce. Jak wygrać trwającą rewolucję? Raport grupy roboczej ECR w HR

Na rynku pracy w Polsce trwa rewolucja: z rynku pracodawcy przechodzimy do prymatu pracownika, a jako kraj - z eksportera stajemy się importerem siły roboczej. Wyzwania, takie jak trudności z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach lub ich niepokojąca rotacja, odmienne oczekiwania względem pracy i pracodawców ze strony osób młodych czy presja wzrostu wynagrodzeń - odczuwa coraz więcej przedsiębiorców.

Sytuacja staje się coraz trudniejsza i problem luki pomiędzy podażą a popytem na pracowników - szczególnie na szczeblu operacyjnym - wymaga podjęcia zdecydowanych kroków, bo brak reakcji i przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom doprowadzą do wstrzymywania inwestycji i zahamowania wzrostu gospodarczego. Najlepszym rozwiązaniem, bardziej efektywnym niż działanie poszczególnych firm, które mierzą się z podobnym wyzwaniem, jest ich współpraca. Partnerstwo w działaniu i wspólny głos przyczyni się do wzmocnienia pozycji całej branży, konkurującej często o tych samych pracowników z innymi sektorami gospodarki.

Rynek pracy w Polsce. Jak wygrać trwającą rewolucję? - to jedyne kompendium opisujące sytuację na polskim rynku pracy w szeroko rozumianej branży FMCG. Stanowi on swoistą kompilację dostępnych raportów i opublikowanych danych statystycznych, dotyczących polskiego rynku pracy, zbierającą w jednym miejscu ich najistotniejsze wnioski. Został on także poparty wywiadami z ekspertami - socjologami i praktykami - osobami odpowiedzialnymi za rekrutację i HR w firmach członkowskich ECR Polska. Dzięki temu obrazuje on istotne zmiany zachodzące na rynku pracy i realne wyzwania, z którymi mierzą się pracodawcy w branży FMCG, a także kreśli obszary możliwej efektywnej współpracy.

Raport pochodzi ze strony: http://ecr.pl/o-ecr-polska/publikacje

Ostatnio zmieniany w wtorek, 24 październik 2017 14:21
Zaloguj się by skomentować