Zaloguj się

Zwiększenie efektywności procesu transportowego poprzez eliminację słabych punktów procesu zarządzania w przedsiębiorstwie transportowym

Polecamy! Zwiększenie efektywności procesu transportowego poprzez eliminację słabych punktów procesu zarządzania w przedsiębiorstwie transportowym

Zastosowanie rozwiązań logistycznych w firmach transportowych ma wpływ na zmniejszenie negatywnych efektów działalności transportowej, stwarza możliwość zrównoważonego rozwoju i poprawy efektywności systemu transportowego.

W systemach logistycznych transport odgrywa podstawową rolę. Szacuje się, że około 80% wszystkich funkcji logistycznych stanowią problemy transportowe, to znaczy gospodarka magazynowa, składowanie, przewóz materiałów i wyrobów gotowych, lokalizacja centrów zaopatrzeniowych i dystrybucyjnych, dostępność i wykorzystanie środków transportu, stosowanie odpowiednich technologii transportowych, jednostkowanie ładunków, organizacja transportu. Transport jest nieodłącznym elementem systemów logistycznych. Jego organizacja i sprawne funkcjonowanie wpływają na płynność łańcuchów logistycznych. Zależność między transportem a logistyką sprawia, że wybrany temat jest jak najbardziej aktualny. Opracowane usprawnienia będą mogły znaleźć zastosowanie w rzeczywistości w przedsiębiorstwach transportowych.

Zarządzanie procesami
Zarządzanie procesami można przedstawić jako powiązane ze sobą następujące elementy:

  • identyfikacja procesów, czyli zdefiniowanie i udokumentowanie występujących w przedsiębiorstwie procesów oraz określanie nowych procesów w wyniku analizy rynku,
  • modelowanie procesów, czyli kształtowanie parametrów przebiegu procesu, zasileń i efektów realizacji procesów,
  • wprowadzanie procesów, polegające na zapewnieniu prawidłowego uruchomienia i funkcjonowania procesów,
  • kierowanie procesami, czyli zapewnienie ciągłości (powtarzalności) funkcjonowania procesów, ustalenie zadań, zakresu odpowiedzialności i kontrola realizacji procesów oraz regularna ocena efektywności działania procesów na podstawie ustalonych mierników i wskaźników.

Podejście procesowe jest bezpośrednio związane z wytwarzaniem wartości dla klientów. Istotą zarządzania procesami jest nie tylko usprawnienie naszej pracy, ale przede wszystkim jak najlepsze zaspokojenie potrzeb odbiorców. Dlatego należy stosować rozwiązania mające na celu sprawne i efektywne działanie jak również dopasowanie wytwarzanych usług czy też produktów na miarę naszych klientów. Formułowanie celów procesów oprócz wymagań klientów, powinno uwzględniać cele strategiczne, operacyjne organizacji oraz zasady benchmarkingu.
Na zakłócenia w płynności procesów mają wpływ przyczyny losowe i specjalne. Przyczyny losowe tkwią w istocie samego procesu, wynikają z jego natury, jest ich bardzo wiele, a skutek każdej z nich jest stosunkowo niewielki. Jednak może się okazać, że ich łączny wpływ jest bardzo mocny i zachodzi konieczność zmiany procesu. Za przyczyny losowe całkowitą odpowiedzialność ponosi kierownictwo. Przyczyny specjalne pojawiają się sporadycznie. Za to ich skutki mogą wyraźnie zakłócić przebieg procesu. Do tego typu przyczyn zaliczymy nieprzygotowanego pracownika, wadliwy półprodukt i inne. W celu zidentyfikowania takich nieprawidłowości możemy użyć diagramu przyczynowo skutkowego, lub wykresu Pareto. Całość zintegrowanych procesów tworzy system logistyczny. Współcześnie występują tendencje do przekazywania funkcji organizacji zewnętrznych procesów logistycznych operatorom logistycznym. Oferują oni kompleksową obsługę przewozu i jego organizacji, paletowania, magazynowania i rozporządzania towarem w imieniu klienta. Firma taka ma na celu obniżenie kosztów własnych oraz klienta, co można osiągnąć m.in. poprzez bardzo dobrze zorganizowany system pracy, np. oparty na zasadzie just-in-time. Przedsiębiorstwo poprzez outsourcing wyzbywa się czynności dodatkowych, dzięki czemu może skoncentrować uwagę na rozwoju działalności podstawowej.

Artykuł zawiera 23020 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 03 listopad 2017 15:46
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe