Zaloguj się

Paradygmat cloud computing w logistyce

  •  Cecylia Żurak-Owczarek
  • Kategoria: E-gospodarka
Polecamy! Paradygmat cloud computing w logistyce

Pojęcie "przetwarzanie w chmurze" (cloud computing - CC), zgodnie z definicją amerykańskiego Instytutu Standardów i Technologii (National Institute of Standards and Technology - NIST) oznacza takie przetwarzanie, które poprzez dogodny dostęp do infrastruktury sieciowej dostarcza na żądanie (on-demand) współdzielony zestaw konfigurowalnych zasobów przetwarzania, takich jak: sieć, serwery, przestrzeń do składowania danych, oprogramowanie i usługi.

Zatem przetwarzanie w chmurze jest świadczeniem określonych usług informatycznych za pośrednictwem infrastruktury sieciowej w sposób mierzalny, a ponieważ przetwarzanie w chmurze ma charakter mierzalny (liczba przesłanych bajtów, czas korzystania itp.), dlatego odbiorca usługi płaci tylko za rzeczywiste korzystanie z zasobów (pay per use). Ponadto usługobiorca zwykle nie posiada wiedzy o tym, w jaki sposób odbywa się cały proces dostarczania zasobów oraz gdzie fizycznie znajdują się poszczególne elementy całej infrastruktury przetwarzania. Całość tak rozproszonej, ale powiązanej ze sobą zaawansowanej technologicznie infrastruktury informatycznej nazywana jest potocznie "chmurą" składającą się z serwerów, aplikacji, sieci światłowodów, itp., do której dostęp uzyskuje się za pośrednictwem Internetu. Strukturę przetwarzania w chmurze można przedstawić za pomocą pięciu warstw, co przedstawiono na rysunku 1. Trzy pierwsze warstwy zalicza się do elementów tworzących infrastrukturę techniczną, a wśród nich wyróżnia się:
- sprzęt i sterowniki (Hardware as a Service) - najniższa warstwa konieczna do tworzenia i uruchamiania aplikacji,
- system operacyjny (Operating System) - warstwa niezbędna do funkcjonowania oprogramowania,
- oprogramowanie (Software) - warstwa umożliwiająca zarządzanie mocą obliczeniową, przestrzenią dyskową i komunikacją.

Dwie kolejne warstwy to:
- środowisko programistyczne (Platform as a Service) – udostępniające platformę tworzenia aplikacji z wykorzystaniem niższych warstw dostarczonych przez dostawcę usług przetwarzania w chmurze, przeznaczoną dla programistów i projektantów oprogramowania;
- aplikacja (Software as a Service) – dedykowana końcowym użytkownikom zainteresowanym wykorzystaniem aplikacji umieszczonych w chmurze.

Typy usług przetwarzania w chmurze
W zależności od stopnia zaawansowania rozróżnia się następujące typy usług przetwarzania w chmurze:
1. Infrastruktura jako usługa (Infrastructure as a Service - IaaS), - to korzystanie za pośrednictwem Internetu i odpowiednich narzędzi komunikacyjnych ze sprzętu informatycznego (serwer/serwery) z określonymi zasobami (moc procesora, pamięć operacyjna, pamięć dyskowa, pamięć optyczna, itp.).
2. Platforma jako usługa (Platform as a Service - PaaS) - użytkownik obok infrastruktury otrzymuje także dostęp do środowiska umożliwiającego tworzenie i rozwój aplikacji (narzędzia programistyczne, baza danych) na przykład kompletne środowisko SOA.
3. Oprogramowanie jako usługa (Software as a Service - SaaS) - użytkownik oprócz infrastruktury sprzętowej i środowiska operacyjnego otrzymuje także dostęp do określonych aplikacji informatycznych (prostych np. edytor tekstu czy poczta elektroniczna lub zaawansowanych np. systemy do obsługi księgowości, handlu elektronicznego czy zarządzania relacjami z klientem).
4. Procesy biznesowe jako usługa (Business Process as a Service - BPaaS) - umożliwia zlecenie dostawcy usługi wykonanie określonego procesu biznesowego takiego jak np.: przyjmowanie zgłoszeń od klientów, prowadzenie szkoleń, sekretariatu, itp.


Artykuł zawiera 32840 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w piątek, 12 styczeń 2018 14:28
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe