Zaloguj się

Projekt TOOP szansą dla rozwoju cyfrowych usług publicznych w UE

  •  Dobiesława Dembecka
  • Kategoria: E-gospodarka
Polecamy! Projekt TOOP szansą dla rozwoju cyfrowych usług publicznych w UE

Jednolity Rynek Cyfrowy to jeden z 10 głównych priorytetów wyznaczonych przez Unię Europejską do realizacji w ramach Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy do końca 2020 roku. Dużo środków i zasobów przeznaczono na rozwój cyfrowych usług publicznych, które w dobie internetu i technologii mobilnych dają olbrzymie możliwości rozwoju - zarówno na skalę europejską, jak i światową.

Jednakże tam, gdzie pojawiają się szanse i możliwości, istnieją również i ograniczenia. Bariery, które utrzymują się na europejskim rynku cyfrowym, sprawiają, że obywatele nie mają dostępu do wszystkich towarów i usług, przedsiębiorstwa mają ograniczone możliwości rozwoju, a administracja publiczna nie może w pełni wykorzystywać narzędzi cyfrowych. Działania Unii Europejskiej mają na celu zniesienie powyższych barier i wprowadzenie Europy w nową erę cyfrową, która nie tylko połączy 28 rynków krajów członkowskich w jeden rynek cyfrowy, ale również pozwoli sprostać wyzwaniom jakie są związane z postępującą globalizacją gospodarki światowej. W tym celu opracowany został Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016-2020. Dokument wyznacza szereg zasad, które kraje członkowskie zobligowane są stosować w ramach przyszłych inicjatyw związanych z rozwojem usług publicznych. Jedną ze wskazanych zasad jest "zasada jednorazowości" (the once-only principle).

"Zasada jednorazowości" i jej wdrożenie w ramach projektu TOOP
"Zasada jednorazowości" w odniesieniu do sektora publicznego mówi o tym, że obywatele i przedsiębiorcy przekażą informacje wymagane przez administrację publiczną tylko jeden raz. Administracja publiczna powinna między sobą wymieniać te informacje (jeśli jest to dozwolone i w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych), eliminując w ten sposób dodatkowe obciążenia administracyjne dla obywateli i przedsiębiorstw. Wiele krajów UE rozpoczęło już implementację "Zasady jednorazowości" na poziomie krajowym. Dotychczasowymi liderami w tym zakresie są Estonia, Holandia i Belgia, które wdrożyły tę zasadę już na poziomie ustawodawstwa krajowego. Przepisy w tych krajach obligują administrację publiczną do uzyskiwania danych ze wskazanych rejestrów zamiast wystosowywania do obywateli próśb o ich ciągłe dostarczanie. W tyle nie pozostają również kraje takie, jak Włochy, Austria, Słowenia, Niemcy, Luksemburg czy Szwajcaria. W dalszym ciągu rozwój i implementacja "zasady jednorazowości" dotyczy jednak tylko kilku usług na poziomie krajowym. Celem Unii Europejskiej jest natomiast całkowite jej wdrożenie na poziomie europejskim (transgranicznym), przyczyniając się tym samym znacznie do rozwoju jednolitego rynku cyfrowego w Europie.

Zgodnie ze wspomnianą "Strategią Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy", z inicjatywy 51 organizacji z 21 państw członkowskich UE został uruchomiony od 1 stycznia 2017 roku projekt pilotażowy TOOP (The Once-Only Principle Project). Polska również znajduje się w grupie partnerów aktywnie uczestniczących w realizacji całego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany z Unii Europejskiej w ramach programu badań i innowacji Horyzont 2020. Jego celem jest zbadanie i zademonstrowanie działania "Zasady jednorazowości" ponad granicami krajów UE w obszarze relacji przedsiębiorstw z administracją publiczną. Oczekiwanym rezultatem projektu jest usprawnienie wymiany danych pomiędzy przedsiębiorstwami, a administracją publiczną w skali ogólnoeuropejskiej, co w efekcie końcowym przyczyni się do zwiększenia efektywności jednolitego rynku cyfrowego. W wyniku zaplanowanych działań powstanie unikatowa architektura IT projektu, która w optymalny sposób i - w oparciu o istniejące już rozwiązania techniczne - połączy rejestry oraz systemy instytucji publicznych UE. Wskazana architektura IT projektu TOOP zostanie przetestowana w ramach trzech obszarów pilotażowych.

Artykuł zawiera 12510 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 15 marzec 2018 08:39
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe