Zaloguj się

Refleksje o logistyce przyszłości

  •  Antonowicz Mirosław
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Refleksje o logistyce przyszłości

Logistyka to branża, która w zglobalizowanym świecie coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Ze względu na swoją specyfikę wciąż ewoluuje, by sprostać wymaganiom nowoczesnego biznesu i dostosować się do dynamicznych zmian w otoczeniu gospodarczym. Sieciowość współczesnej gospodarki, postępująca wirtualizacja świata i prowadzonych interesów stawia przed nią szereg nowych wyzwań.

Przewidywane trendy zmian będą wyznaczać kierunki rozwoju logistyki w przyszłości. Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na dostawców zintegrowanych usług logistycznych, zarówno tych działających lokalnie, jak i o skali międzynarodowych graczy. Będą oni musieli sprostać wyzwaniom, które niesie przyszłość. Do tych wyzwań którym trzeba będzie sprostać należą np. logistyka wielkich mega-miast, ekologia, zrównoważony i odpowiedzialny rozwój, bezpieczeństwo i technologie dostaw. Za tymi trendami i problemami musi nadążać transport wpływający na efektywność współczesnych łańcuchów dostaw. Dostawy "dronem" nie będą futurologią, ale staną się rzeczywistością nie tylko w wojsku.
Celem artykułu jest przedstawienie w sposób syntetyczny refleksji na temat wybranych trendów i kierunków rozwoju logistyki z uwzględnieniem roli transportu.

Podstawowe trendy w logistyce
W wyniku zachodzących zmian w gospodarce światowej wyłaniają się nowe megatrendy istotne dla logistyki w najbliższej przyszłości. Pojęcie "megatrendu" możemy zdefiniować jako siłę fundamentalnie zmieniającą sposób funkcjonowania podmiotów gospodarczych, ich sposób działania, konkurowania, istotny ruch, tendencję lub siłę, która pojawia się globalnie lub lokalnie i ma szansę działać w przyszłości, która wywiera znaczący wpływ na niemal każdy aspekt funkcjonowania społeczeństw, oddziałuje zarówno na jednostki, jak i podmioty gospodarcze. W opinii Bujaka i Śliwy współczesna globalna natura procesów produkcji, zakupów dystrybucji staje się kluczowym megatrendem kształtującym planowanie i realizację zadań logistycznych w ramach współczesnych łańcuchów dostaw. Podają oni przykład Ministerstwa Transportu Finlandii wedle którego istnieje siedem megatrendów, które w zasadniczy sposób wpływają na kształtowanie się kierunków przemian w logistyce, zarówno w zakresie wymaganych zdolności jak i nowych kierunków rozwoju. Są to:

  • wciąż zwiększający się wpływ środowiska naturalnego,
  • przemiany w zakresie modeli rozwoju usług logistycznych,
  • coraz większy wpływ nowoczesnych i innowacyjnych technologii,
  • zmiany wewnątrz istniejących korporacji i koncernów,
  • przyszłe przemiany demograficzne,
  • globalna konkurencja,
  • przewidywane przemiany kulturowe.

Przyszłość to jednak rosnące problemy związane z niestabilnością sytuacji geopolitycznej i gospodarczej, ale i presja na nowe rozwiązania. Do najważniejszych problemów mogą należeć te, które są przedstawione na schemacie pierwszym i przykładowej tabeli pierwszej dla miast będące spojrzeniem z perspektywy światowej, globalnego gracza logistycznego firmy DHL i CILT Polska, a skutkujące nowymi rozwiązaniami w dziedzinie transportu.

Artykuł zawiera 21990 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 06 kwiecień 2018 14:15
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe