Zaloguj się

Implementacja systemu wspomagania decyzji dotyczących sterowania zapasami i problemy jej towarzyszące - studium przypadku

  •  Krzysztof Jurczyk, Marcin Baran
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Implementacja systemu wspomagania decyzji dotyczących sterowania zapasami i problemy jej towarzyszące - studium przypadku

W 1862 roku pewien szkocki przedsiębiorca otworzył fabrykę instrumentów perkusyjnych w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Do końca 1881 roku firma przekształciła się w największą w Wielkiej Brytanii fabrykę amunicji, ale również powstało kilka innych płaszczyzn działalności, na których przedsiębiorstwo zaczęło odnosić znaczące sukcesy (m.in. zakład odlewniczy i drukarnia).

Z biegiem czasu rozwój rynku silników spalinowych diametralnie wpłynął na pozycję rynkową przedsiębiorstwa. W latach 50-tych jednym z największych osiągnięć inżynierów i fizyków pracujących w przedsiębiorstwie było udoskonalenie procesu przerobu tytanu, dzięki czemu mógł on być sprzedawany na skalę komercyjną. W 1966 roku akcje Przedsiębiorstwa X zadebiutowały na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W dzisiejszych czasach Przedsiębiorstwo X działa na pięciu płaszczyznach: dystrybutory napojów, klimat wewnętrzny i jego doskonalenie, merchandising i działalność marketingowa, pneumatyka oraz sterowanie ruchem i przepływami, zawory dla sektora atomowego i gazowego. W pracy przedstawiono wybrane problemy towarzyszące implementacji systemu wspomagania decyzji SWD dotyczących sterowania zapasami w jednej z pięciu odrębnych platform działalności, tj. tej zajmującej się rozwiązaniami służącymi doskonaleniu klimatu wewnętrznego.

Literatura przedmiotu
Zanim omówione zostaną problemy jakie towarzyszyły implementacji systemu SWD w Przedsiębiorstwie X, konieczne jest zwięzłe przedstawienie literatury przedmiotu.
Systemy wspomagania decyzji są przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. Jako jedni z pierwszych, w 1989 roku, D. Sinha i in. zaprezentowali system ekspertowy do wspomagania decyzji dotyczących sterowania zapasami w wybranym przedsiębiorstwie. Celem autorów było stworzenie łatwego w obsłudze narzędzia umożliwiającego podejmowanie efektywnych decyzji dotyczących sfery zaopatrzenia. Utworzony system został oparty na klasyfikacji zapasów wcześniej zaproponowanej przez E. A. Silvera. Wyodrębniono sześć głównych charakterystyk, na podstawie których podejmowano decyzje związane z gospodarką zaopatrzeniową. Charakterystykami tymi były: profil popytu, rodzaj procesu zaopatrzenia, polityka w stosunku do braku w zapasie (utraconej sprzedaży), okresy kontroli poziomu zapasów, koszty magazynowania oraz uzupełniania zapasów oraz ewentualne rabaty. Podobny schemat zastosował M. Parlar dodając kolejne charakterystyki takie jak ograniczenia transportowe oraz ograniczenia w stosunku do maksymalnego możliwego czasu składowania danej pozycji asortymentowej. W innej pracy [Prasad i in., 1996] zaprezentowano system wspomagania decyzji dotyczących sterowania zapasami zbudowany w oparciu o metody sztucznej inteligencji. Warto zaznaczyć, że wszystkie napotkane w literaturze przedmiotu systemy wspomagania decyzji związanych z gospodarką zaopatrzeniową bazują na klasycznej klasyfikacji zapasów metodą ABC.

 

Artykuł zawiera 20440 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 22 maj 2018 16:26
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe