Zaloguj się

Analiza efektywności eksploatacji magazynu, jako jednego z kosztów łańcucha logistycznego

 •  Gużda Arkadiusz, Szmolke Norbert
 • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Analiza efektywności eksploatacji magazynu, jako jednego z kosztów łańcucha logistycznego

W szeroko rozumianym procesie zarządzania łańcuchem dostaw logistyki jednym z kluczowych elementów jest magazynowanie. W związku narastającą konkurencją firmy starają się maksymalnie ograniczać wydatki związane z łańcuchem dostaw, aby pozostać atrakcyjnym dla potencjalnych nabywców towarów czy usług.

Do kosztów procesu logistycznego w przedsiębiorstwach usługowych zaliczane są między innymi koszty utrzymania zapasów, które z kolei można pogrupować jako:

 • koszty tworzenia zapasów,
 • koszty utrzymania zapasów,
 • koszty dostaw,
 • koszty wyczerpania zapasów.

W niniejszej pracy skupiono się na grupie kosztów utrzymania zapasów, które stanowią fundamentalną część wydatków przedsiębiorstwa. W skład kosztów utrzymania zapasów wchodzą m.in. koszty magazynowania, czyli np. wydatki związane ze zużyciem energii czy paliw, wynikające z konieczności utrzymania odpowiednich warunków temperaturowych przy przechowywaniu towarów.

Ogólna charakterystyka magazynów
Magazyny to element systemu logistycznego, gdzie zachodzi okresowe przetrzymywanie produktów, półproduktów, zapasów itp. i kierowanie ich do kolejnej jednostki w sieci dostaw. Dzielimy je według różnych kryteriów tj. wg:

 • stanu skupienia i podatności magazynowej ładunków,
 • rozwiązań techniczno-budowlanych i stopnia zabezpieczenia podatności magazynowej zapasów,
 • stopnia wprowadzonej mechanizacji procesów magazynowych,
 • funkcji i przeznaczenia gospodarczego.

Ze względu na rozwiązania techniczno-budowlane i stopień zabezpieczenia magazynowego, budowle magazynowe klasyfikujemy na:

 • magazyny otwarte, np. place składowe,
 • magazyny półotwarte, np. wiaty,
 • magazyny zamknięte:
 • naziemne - parterowe lub wielokondygnacyjne, niskiego i wysokiego składowania,
 • podziemne np. piwnice, kopce,
 • magazyny specjalne, np. chłodnie.

W tej pracy szczególną uwagę poświęcono magazynom zamkniętym, gdyż jest to najliczniejsza grupa spośród obiektów magazynowych. To w nich można składować różnorakie towary np.: cement, nawozy sztuczne, artykuły spożywcze oraz wiele innych.
W magazynach zamkniętych przechowuje się zazwyczaj towary, które wymagają ochrony przed warunkami zewnętrznymi: opadami atmosferycznymi, promieniowaniem słonecznym itp. oraz wymagających odpowiednich warunków temperaturowych czy wilgotnościowych. Magazyny zamknięte są w pełni osłonięte przegrodami budowlanymi tj. ścianami zewnętrznymi, dachem, posadzką i stolarką otworową (drzwiami i oknami).

 

Artykuł zawiera 22560 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 21 wrzesień 2018 10:10
Zaloguj się by skomentować