Zaloguj się

Strategia reshoringu jako czynnik kształtujący globalne łańcuchy dostaw

  •  Bentyn Zbigniew
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Strategia reshoringu jako czynnik kształtujący globalne łańcuchy dostaw

Celem artykułu jest analiza zjawiska reshoringu jako jednego z czynników wpływających na kształt dzisiejszych łańcuchów dostaw. Reshoring to trend przenoszenia obszarów wytwarzania i operacji logistycznych do miejsc znajdujących się geograficznie bliżej obsługiwanych rynków przedsiębiorstwa. Po wieloletniej fali offshoringu polegającej na przenoszeniu operacji logistycznych oraz wytwarzania produktów do odległych krajów charakteryzujących się niskimi kosztami produkcji, następuje okres powtórnej analizy potencjalnych zalet i korzyści wynikających z takiego działania.

Gospodarka światowa uległa znaczącemu przeobrażeniu, wpływającemu na wiele obszarów działalności. Koszty pracy w krajach rozwiniętych uległy znaczącemu obniżeniu, zarówno dzięki wdrażaniu automatyzacji produkcji jak i rosnącemu bezrobociu. Jednocześnie wysokie tempo industrializacji krajów rozwijających się, podnosi także koszty pracy związane z koniecznością pozyskiwania nowych pracowników. Zmiany pochodzące z rynku, związane z potrzebą coraz szybszego obsługiwania klientów wywierają nacisk na sprawność i kompresje czasu w toku realizowanych operacji logistycznych. W efekcie warunki sprzyjające offshoringowi uległy osłabieniu. Jednocześnie postęp technologiczny szczególnie w zakresie przesyłania i analizy informacji oraz automatyzacji procesów wytwórczych i transportowych sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw ponownie analizuje zalety i wady związane z określoną lokalizacją działalności wytwórczej. Niewątpliwie wynikający z tego kształt, a w tym długość i złożoność łańcuchów dostaw jest więc efektem podejmowanych decyzji lokalizacyjnych, w tym także takich które dotyczą reshoringu.

Czynniki wpływające na decyzje o reshoringu
Podejmowanie decyzji strategicznych, w tym dotyczących procesów logistycznych, jest uwarunkowane wieloma czynnikami zewnętrznymi. Gołembska zalicza do nich: rynek światowy, regulacje rządowe, rozwój światowych technologii oraz konkurencję globalną. Czynniki te kształtują kolejno strategie logistyki, planowanie logistyki oraz zarządzanie logistyką w firmie. Wraz ze zmieniającymi się warunkami gospodarowania w zakresie wymienionych czynników zewnętrznych zmienia się strategia logistyczna firm. Adaptacja kształtu łańcuchów logistycznych jest koniecznością związaną z dążeniem do zachowania lub uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym.

 

Artykuł zawiera 27000 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 10 październik 2018 15:46
Zaloguj się by skomentować