Zaloguj się

Koszty logistyczne przedsięwzięć budowlanych w ujęciu podmiotowym

  •  Jadwiga Bizon-Górecka, Jarosław Górecki
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Koszty logistyczne przedsięwzięć budowlanych w ujęciu podmiotowym

Logistyka w realizacji budowlanych projektów inwestycyjnych ma specyficzny charakter, wynikający ze specyfiki tychże projektów. Postrzegać ją trzeba zarówno na poziomie makroekonomicznym, bo obsługuje przedsięwzięcia realizowane w różnych miejscach "globalnej wioski", jak też mikroekonomicznym, gdyż dotyczy pojedynczych organizacji - realizatorów procesów inwestycyjno-budowlanych, często przedsiębiorstw operujących na rynku międzynarodowym, zgrupowanych wokół poszczególnych projektów. Budowlane projekty inwestycyjne są ściśle powiązane z logistyką zaopatrzenia, która znajduje się na wejściu systemu logistycznego.

Głównym jej celem jest pozyskiwanie surowców, materiałów i półfabrykatów potrzebnych do zapewnienia ciągłości i rytmiczności procesów budowlanych. Do zrealizowania tego celu konieczne są określone czynności logistyczne. Z tego względu logistykę zaopatrzenia można ujmować czynnościowo. Oznacza to, że zawiera ona czynności związane nie tylko z magazynowaniem, tworzeniem zapasów, ale także z całą procedurą opracowywania zamówień i dokonywania zakupu surowców i materiałów. Rozwój rynku surowców i materiałów sprawił, że wzrosła rola czynności związanych z kupnem na rynku globalnym. Istotne dla skuteczności zaopatrzenia stały się: organizacja procesu zakupów, formy współpracy z dostawcami, elementy negocjacji warunków dostawy i zapłaty. Z punktu widzenia sprawności dostarczania przez dostawców nabywanych surowców i materiałów zgodnie z logistyczną ideą: dokładnie na miejsce, na czas, ważną kwestią stała się również analiza kosztów i efektów związanych z procesem zaopatrzenia.

Rola logistyki w przedsięwzięciach budowlanych
Logistykę można określić jako proces zarządzania całym łańcuchem dostaw, który jest rozumiany jako działalność związana z przepływem produktów i usług. Najczęściej kojarzona jest z szeroką działalnością oferowaną przez firmy transportowo-spedycyjne, typu transport - dystrybucja - magazynowanie. Jest ona stosunkowo rzadko eksponowana w realizacji przedsięwzięć budowlanych, co świadczy o niedocenianiu jej roli w zarządzaniu projektami. Tam, gdzie logistyczne metody zarządzania zostały wprowadzone, wywarły pozytywny wpływ na przebieg budowlanych projektów inwestycyjnych. Podkreślić można przede wszystkim wskazywane przez menedżerów projektów obniżenie kosztów oraz usprawnianie zarządzania projektem. "Współcześnie logistykę definiuje się jako planowanie, realizację i kontrolę rozmieszczenia i przemieszczania dóbr i/lub ludzi oraz działań wspierających te funkcje w systemie stworzonym dla osiągnięcia określonych celów. Natomiast pod pojęciem logistyki przedsiębiorstwa rozumie się organizację, planowanie, realizację i kontrolę przepływu dóbr od ich nabycia, poprzez produkcję i dystrybucję do ostatecznego klienta w celu spełnienia wymagań rynkowych przy minimalnych kosztach i oszczędnym zaangażowaniu kapitału". Przedsięwzięcia budowlane wymagają w znaczącej mierze logistyki zaopatrzenia, a także logistyki związanej z odpadami. Misją logistyki zaopatrzenia jest maksymalne zabezpieczenie wszelkich potrzeb materiałowych przedsiębiorstwa po minimalnych kosztach logistycznych realizacji rynkowych dostaw zaopatrzeniowych. W odniesieniu do logistyki zaopatrzenia przedsięwzięć budowlanych można wyróżnić trzy sposoby: niezależne łańcuchy dostaw poszczególnych wykonawców, scentralizowane zaopatrzenie całego przedsięwzięcia przez generalnego wykonawcę, wykorzystanie organizacji logistycznych. Zauważa się też stosowanie mieszanego modelu powyższych sposobów. Zadania logistyki zaopatrzenia realizują specjalistyczne służby zaopatrzenia. Duże znaczenie przywiązuje się do organizacji dostaw minimalizującej poziom zapasów materiałowych. Oznacza to konieczność precyzyjnego planowania dostaw w zakresie ilości i terminów.

Podstawowym celem procesów logistyki jest zapewnienie sprawności przepływu i właściwa organizacja obsługi klienta (przy minimalizacji ponoszonych kosztów). Na sprawność przepływu należy patrzeć z punktu widzenia dostarczenia produktu logistycznego kolejnym uczestnikom procesów gospodarczych według zasady "5R", a więc: dostarczenie potrzebnych dóbr (right goods), wymagana ilość (right quantity), wymagana jakość (right quality), odpowiednie miejsce (right place), właściwy czas (right time).

 

Artykuł zawiera 17810 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 22 listopad 2018 10:48
Zaloguj się by skomentować