Zaloguj się

Automatyzacja procesów magazynowych dzięki systemom WMS

  •  Piotr Kurowski, Product Manager Comarch WMS
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Automatyzacja procesów magazynowych dzięki systemom WMS

Dobrze działające systemy informatyczne przeznaczone do obsługi magazynu pozwalają na zdecydowane ograniczenie pomyłek i błędów popełnianych przez magazynierów. Jednak nawet przy najlepszych systemach może pojawić się rozbieżność pomiędzy stanem magazynowym zaewidencjonowanym w systemie a fizyczne znajdującym się w magazynie.

Może to być spowodowane np. przeniesieniem towaru bez odwzorowania tego w systemie lub poważnym uszkodzeniem sztuki towaru i wynikającą z niego koniecznością potraktowania go jako brak. W takim przypadku aplikacje magazynowe powinny być wyposażone w możliwość wprowadzenia informacji o braku towaru (lub jego uszkodzeniu) podczas realizacji działań przez magazyniera. Procesy w systemie Comarch WMS pozwalają magazynierowi na poinformowanie kierownika magazynu o rozbieżności pomiędzy stanami faktycznymi i systemowymi. Kiedy magazynier, realizując proces wydania (np. kompletacji wielu zamówień), stwierdzi brak lub uszkodzenie towaru w lokalizacji, z której powinien go pobrać, może przesłać do kierownika magazynu informację o nieodnalezieniu potrzebnego towaru. Informacja o braku towaru w lokalizacji od razu trafia do kierownika magazynu, który z poziomu aplikacji Comarch WMS Zarządzanie może zlecić realizację inwentaryzacji tego położenia lub inwentaryzację całej partii towaru na magazynie.

W celu wyeliminowania takich sytuacji, które w skrajnych warunkach mogą skutkować niedostarczeniem towaru do odbiorcy, w magazynach oprócz okresowej pełnej inwentaryzacji powinna być realizowana tzw. inwentaryzacja ciągła. Ten typ inwentaryzacji pozwala na wskazywanie każdego dnia kolejnych fragmentów magazynu, w których zostanie przeprowadzona inwentaryzacja. Mogą to być regał, rząd lub inne logicznie powiązane elementy struktury magazynu. Przeprowadzenie inwentaryzacji ciągłej zwiększa wykrywalność niepełnowartościowych towarów na magazynie, ich braku w konkretnej lokalizacji lub ilości innej niż prezentowana w systemie.

Dzięki precyzyjnemu odwzorowaniu fizycznych stanów magazynowych w systemie informatycznym możliwe jest wprowadzenie automatyzacji procesów, co zdecydowanie przyspiesza pracę przedsiębiorstwa. Przykładem może być obsługa zamówień wpływających przez sklep internetowy. ŁazienkaPlus.pl to największy w Polsce e-sklep z wyposażeniem łazienek: ma ponad 30.000 produktów stałej ofercie. Sklep używa systemu WMS od Comarch wdrożonego przez IT Advisor. W momencie złożenia zamówienia przez klienta system może automatycznie porównać potrzebne ilości ze stanami magazynowymi. Jeżeli towary są dostępne, to automatycznie może zostać przygotowania dyspozycja wydania towaru do transportu, a klient otrzyma wiadomość z potwierdzeniem i planowanym czasem dostawy. Jeżeli towarów nie ma na magazynie, to system może rozesłać odpowiednią informację do pracowników zajmujących się zakupami, przygotować sugestie zamówień zakupu uwzględniając czas dostawy towarów do magazynu lub rozesłać zamówienia do dostawcy, wybierając go według założonego wzorca - np. tego z najkrótszym czasem dostawy lub oferującego najniższą cenę. Zastosowanie automatyzacji pracy zdecydowanie przyspiesza procesy logistyczne nie tylko w kontekście e-commerce. Automatyzacja Poprawa wydajności może dotyczyć też zaopatrzenia sklepów stacjonarnych. Dobrym przykładem jest proces replenishmentu, czyli uzupełniania stanów towarów, które zostały sprzedane. System może automatycznie wykonywać analizy sprzedaży towarów, sprawdzać prognozy popytu i minima logistyczne, a następnie na podstawie tych danych przygotowywać dyspozycje wydań towarów z magazynu centralnego. Zastosowanie automatu znacznie zmniejsza ilość pracy koniecznej do wykonania po stronie centrali firmy i zdecydowanie przyspiesza proces zatowarowania. Przy odpowiednim trybie pracy magazynu centralnego możliwe jest osiągnięcie sytuacji, w której stany towarów w sklepach uzupełniane są każdego dnia.

Na wydajną pracę magazynu składają się dwa ściśle ze sobą powiązane czynniki. Pierwszym jest precyzyjna informacja na temat ilości i jakości towarów w magazynie. Drugim -  zastosowanie automatyzacji procesów, szczególnie w zakresie powtarzalnych czynności, które wymagają sporego nakładu ludzkiej pracy. Oba te elementy mogą być zapewnione przez system Comarch WMS, który jest integralną częścią m.in. systemu Comarch ERP Altum.

 


Piotr Kurowski:
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Z firmą Comarch związany od 2012 roku. Odpowiada za prowadzanie konsultacji merytorycznych z zakresu wykorzystania systemów ERP w pracy przedsiębiorstw. Specjalizuje się w oprogramowaniu Comarch WMS, Comarch ERP Altum i Comarch Retail

Ostatnio zmieniany w piątek, 21 luty 2020 10:24
Zaloguj się by skomentować