Zaloguj się

Rozwój kanałów dystrybucji marketingowej jako wyznacznik zmian w logistyce

  •  Rzemieniak Magdalena
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Rozwój kanałów dystrybucji marketingowej jako wyznacznik zmian w logistyce

We współczesnych realiach rynkowych bardzo rzadko zdarza się, by producent sprzedawał swój produkt bezpośrednio konsumentowi. Między wytwórcą a odbiorcą końcowym pojawiają się pośrednicy, którzy rozprowadzają produkt bądź w imieniu własnym, bądź w imieniu producenta. Praktyka gospodarcza obfituje w różne formy działalności handlowej, których wspólnym celem jest zapewnienie efektywnego przekazywania towaru ze sfery produkcji do sfery konsumpcji. Realizacja tego wspólnego celu jest inspiracją rozwoju kanałów dystrybucji marketingowej wpływających na powstawanie zmian w logistyce.

Kanał dystrybucji marketingowej i jego uczestnicy
Najprościej pojęcie dystrybucji można opisać poprzez wszystkie ogniwa współdziałające w przemieszczaniu się produktów z miejsc ich wytworzenia do miejsc ich zakupu i konsumpcji. Te współpracujące ogniwa, tworzone przez uczestników kanałów dystrybucji nazywane są kanałami (lub łańcuchami) dystrybucji.
Uczestnicy kanałów dystrybucji to hurtownicy i detaliści, a także firmy transportowe, ubezpieczeniowe, banki itd. Detalista to przykładowo przedsiębiorstwo, które sprzedaje produkt ostatecznym nabywcom (konsumentom). Detalistami są nie tylko firmy posiadające sklepy detaliczne, ale także firmy sprzedaży wysyłkowej lub właściciele sieci automatów ulicznych. Zaś hurtownicy sprzedają produkt innym przedsiębiorstwom w celach odsprzedaży lub na własny użytek. Pośrednikami w procesie dystrybucji mogą być agenci handlowi i brokerzy. Pośrednicy ci nie przejmują produktów na własność (jak hurtownicy i detaliści), lecz są wynagradzani za pośrednictwo w sprzedaży w formie prowizji. Agent handlowy reprezentuje sprzedawcę stale, na zasadach długofalowej współpracy, zaś broker (makler) kontaktuje nabywcę ze sprzedawcą doraźnie i jego rola kończy się po zawarciu transakcji.
Z istnienia kanałów dystrybucji wynika wiele korzyści. Główne z nich to:

  •  pośrednicy, będąc w stałym kontakcie z rynkiem, mogą pomóc producentowi w ustaleniu planów marketingowych (w zakresie produktu, ceny, promocji, strategii wobec konkurencji itp.),
  •  pośrednicy wspomagają bezpośrednie akcje marketingowe producenta, który może zaoszczędzony budżet marketingu bezpośredniego przeznaczyć na inne cele,
  •  wyspecjalizowani pośrednicy korzystają z własnej organizacji dystrybucji, są w niej bardziej kompetentni, a tym samym bardziej rentowni,
  •  producenci, kontaktując się z niewielką liczbą dużych hurtowników, nie muszą rozbudowywać działów sprzedaży (mniej biurokracji, szybsze transakcje),
  •  renomowani pośrednicy wspomagają wizerunek mniej znanego na rynku producenta.

[...] W przypadku usług, kanały dystrybucji oznaczają sposób połączeń i kolejność, w jakiej występują agencje i instytucje pośredniczące w procesie świadczenia usługi. Do procesu obsługi konsumentów przez kanały dystrybucji zaliczymy negocjacje, środki aktywizacji sprzedaży, zapłatę za wykonaną usługę, zamówienia oraz informację rynkową. W odróżnieniu od dóbr rzeczowych, w dystrybucji usług nie mamy do czynienia z fizycznym przepływem usług ani z przejmowaniem prawa własności.

 

Artykuł zawiera 15780 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 
Ostatnio zmieniany w czwartek, 06 grudzień 2018 15:59
Zaloguj się by skomentować