Zaloguj się

Zastosowanie metody COMET w zarządzaniu łańcuchem dostaw i logistyce

  •  Sałabun Wojciech
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Zastosowanie metody COMET w zarządzaniu łańcuchem dostaw i logistyce

Metody wielokryterialnego wspomagania podejmowania decyzji powszechnie stosowane są w zarządzaniu łańcuchami dostaw oraz w rozwiązywaniu złożonych problemów powiązanych z szeroko rozumianą logistyką. Sprzyja temu przede wszystkim złożoność zarówno samych procesów, jak i całych systemów transportowych oraz logistycznych. W rozważanej problematyce występuje bowiem bardzo duża liczba parametrów, ale również i miar ocen, w których można wyszczególnić między innymi miary: ekonomiczne, techniczne, środowiskowe oraz społeczne. Miary te zazwyczaj uwzględniają przeciwstawne, a często sprzeczne interesy, czego dobrym przykładem może być ocena ekonomiczna oraz ocena środowiskowa, które zazwyczaj mają przeciwstawne cele.

W artykule został przedstawiony zwięzły przegląd literatury pod względem używanych metod oraz poruszanej problematyki badawczej w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw oraz logistyki. Następnie przedstawiane jest nowe podejście we wspomaganiu decyzji, jakim jest metoda COMET. Jest to metoda nie posiadająca wielu wad zidentyfikowanych w wielokryterialnych metodach analizy decyzyjnej, a przede wszystkim odporna na zjawisko rank reversal, czyli odwracanie rankingów przy dodaniu nowej alternatywy lub w momencie usunięcia alternatywy ze zbioru rozpatrywanych obiektów. W artykule zamieszczony jest również prosty przykład mający na celu lepsze zobrazowanie działania metody COMET.

Przegląd literatury
Sekcja ta prezentuje wybrane prace naukowe związane z wielokryterialnym wspomaganiem decyzji w zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz logistyce. Prace te są przedstawione w aspekcie zastosowanej metody oraz tematyki problemu badawczego. Artykuły te zostały przedstawione w skróconym zarysie w tabeli 1. Pokazuje to dużą różnorodność problemów, które są rozwiązywane za pomocą metod wielokryterialnej analizy decyzyjnej, a jednocześnie przedstawia problem doboru odpowiedniej metody. Mnogość metod oraz ich modyfikacji prowadzi do pojawienia się kolejnego problemu, jaką metodę zastosować. W artykule tym przedstawiona jest nowa rozmyta metoda COMET, która eliminuje przede wszystkim problem rank reversal, a dodatkowo w dotychczasowych badaniach wykazuje większą dokładność od pozostałych metod wielokryterialnego wspomagania podejmowania decyzji. W literaturze problemu najczęściej poruszanymi problemami są zadania związane przede wszystkim z: wyborem lokalizacji, wyborem dostawcy, wyborem strategii (scenariusza) lub oceną wydajności (użyteczności). W celu ich rozwiązania autorzy sięgają po metody klasyczne lub ich rozmyte rozszerzenia. Są to przede wszystkim takie metody jak: Analytic Hierarchy Process (AHP), fuzzy AHP (fAHP), Analytic Network Process (ANP), fuzzy ANP (fANP), Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), fuzzy TOPSIS (fTOPSIS), ELimination and Choice Expressing REality (ELECTRE) oraz fuzzy Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations (fPROMETHEE).

 

Artykuł zawiera 17180 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 15 styczeń 2019 08:22
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe