Zaloguj się

Kluczowe wskaźniki efektywności w zarządzaniu procesami logistycznymi

  •  Saniuk Anna, Kużdowicz Paweł, Stryjski Roman
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Kluczowe wskaźniki efektywności w zarządzaniu procesami logistycznymi

Skuteczność funkcjonowania przedsiębiorstw zależy od umiejętności zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku, czyli szybszego niż konkurenci identyfikowania i wykorzystywania pojawiających się okazji biznesowych. Silna konkurencja i globalizacja rynków wymuszają innowacyjność, która przejawia się przede wszystkim krótkim czasem realizacji procesów, doskonałą jakością obsługi klienta oraz oferowaniem dodatkowych usług.

Logistyka coraz częściej jest postrzegana jako zintegrowany system zarządzania strukturą obiegu produktów, towarów i informacji w warunkach poszerzania skali działania przedsiębiorstwa, wydłużania się łańcucha logistycznego, nasilania się konkurencyjności i wzrostu znaczenia obsługi klienta. W tej sytuacji istnieje konieczność koordynowania podejmowanych decyzji, działań i wykorzystywanie dodatkowych informacji oraz narzędzi zarządzania, w czym pomocny jest controlling. Realizacja funkcji logistycznych w przedsiębiorstwie wymaga coraz większej ilości różnych danych, dzięki którym można określić koszty i czynności logistyczne. Sprzyja to rozwojowi controllingu logistyki. Współczesne przedsiębiorstwa muszą łączyć efektywność i konkurencyjność działalności na globalnym rynku z wrażliwością na potrzeby lokalnych klientów. Dużą wagę w funkcjonowaniu współczesnego przedsiębiorstwa przywiązuje się do procesu. Stałe doskonalenie wszystkich procesów w organizacji jest obecnie nieuniknione. Rosną wymagania wobec pracowników, ale jednocześnie zwiększają się możliwości skupienia większej uwagi na problemach usprawnień procesów i sposobów reakcji na wyzwania generowane przez turbulentne otoczenie. Istnieje silna presja na usprawnianie procesów.

Efektywność procesów logistycznych nabiera coraz większego znaczenia w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. W praktyce oznacza to przekształcenie zarządzania w elastyczny i wysoce adaptacyjny system, w którym bardzo ważne staje się: wprowadzanie zmian, pomiar osiągnięć, szybkość dostrzegania i korygowania błędów, ograniczanie kosztów i terminów, struktury procesowe skoncentrowane na klientach, zarządzanie innowacjami, wiedzą i kompetencjami. Przedsiębiorstwo jest obecnie postrzegane jako zbiorowość osób dążących do osiągnięcia wspólnych celów za pomocą określonych strategii. W związku z tym potrzebuje takiego systemu pomiaru działalności przedsiębiorstwa, które ułatwi proces formułowania i implementacji strategii. Do funkcjonowania w turbulentnym, bardzo szybko zmieniającym się otoczeniu, potrzebne są także narzędzia, które pozwalają szybko wdrożyć strategię w działaniach operacyjnych organizacji. W literaturze podkreśla się, że główną przyczyną braku efektów opracowanej w przedsiębiorstwie strategii jest brak jej właściwego, prawidłowego wdrożenia. Przedsiębiorstwom potrzebny jest system pomiaru działalności przedsiębiorstwa, który ułatwi proces formułowania często zmieniających się lub korygowanych strategii oraz ich implementacji.
Celem artykułu jest pokazanie możliwości zastosowania kluczowych wskaźników efektywności (ang. Key Performance Indicators KPI) do zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie, opierających się na koncepcji Zrównoważonej Karty Wyników (ang. Balanced Scorecard, BSC).

 

Artykuł zawiera 25890 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w wtorek, 15 styczeń 2019 08:23
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe