Zaloguj się

Planowanie ewakuacji, jako element zarządzania kryzysowego

  •  Michał Ogrodniczak, Joanna Ryba
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Planowanie ewakuacji, jako element zarządzania kryzysowego

Zarządzanie kryzysowe jest nieodłączną częścią funkcjonowania zarówno państwa, jak i mniejszych podmiotów, organizacji, przedsiębiorstw. Narażone są na różnego rodzaju zagrożenia kryzysowe. Niezależnie od rodzaju jednostki, w każdej z nich może wystąpić zagrożenie pożarowe. W tej sytuacji jednym z kluczowych elementów reagowania kryzysowego jest ewakuacja. Jej wcześniejsze właściwe zaplanowanie ma duże znaczenie dla jej przeprowadzenia w sytuacji zagrożenia. W tym celu posłużyć mogą narzędzia, którymi dysponuje system informacji geograficznej.

System informacji geograficznej (GIS) to specyficzna technologia, która znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Pozwala na przedstawienie świata rzeczywistego w przyjętym modelu danych na ekranie komputera. Stwarza to możliwość przeprowadzania wielu analiz, które ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji.
W artykule przedstawiono możliwości implementacji narzędzi GIS w dziedzinie zarządzania kryzysowego przy wyborze drogi ewakuacyjnej. W tym celu wykorzystano rozszerzenie network analyst. Zaprezentowano symulacje drogi ewakuacyjnej z budynku uwzględniającą ograniczenia w postaci czasu pokonania drzwi oraz schodów. Powstałe w programie symulacje mogą stanowić załącznik do tworzonych planów reagowania kryzysowego w sytuacji pożaru czy zwykłych planów ewakuacji.

Zarządzanie kryzysowe
Zarządzanie kryzysowe kojarzy się głównie z formą zarządzania państwem czy konkretnymi jednostkami terytorialnymi w przypadku wystąpienia kryzysu przez właściwe organy administracji publicznej. Należy jednak pamiętać, że każda instytucja, w związku z istniejącymi lub mogącymi zaistnieć zagrożeniami, wspomaga się zarządzaniem kryzysowym sensu largo. Termin zarządzania kryzysowego oznacza proces radzenia sobie z trudnościami, zagrażającymi istnieniu danej instytucji. Obejmuje on uporządkowane i zaplanowane działania polegające na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, a w przypadku ich wystąpienia przejmowania nad nimi kontroli. Z tej definicji wynikają cztery podstawowe etapy zarządzania kryzysowego. R. Grocki wyróżnia etap: przygotowania, zapobiegania, reagowania oraz odtwarzania. Faza przygotowania się danego podmiotu na wypadek wystąpienia kryzysu jest bardzo istotna, gdyż wiąże się z szeroko pojętym planowaniem, bez którego trudno jest właściwie przeciwdziałać występującym zagrożeniom. Planowanie strategiczne na wypadek kryzysu minimalizuje ryzyko w związku z powstaniem zagrożenia oraz ułatwia kontrolę nad działaniami prowadzonymi w fazie reagowania i usuwania negatywnych skutków zdarzeń. Planowanie jest procesem dotyczącym działania w mogących wystąpić w przyszłości sytuacjach. Jego rezultatem jest plan, czyli zbiór decyzji zawierający: cele, rodzaj działań i jego metody oraz kolejność ich realizacji. Podmioty mogą tworzyć różnego rodzaju plany zarządzania kryzysowego, zarówno takie, dotyczące ogólnego bezpieczeństwa podmiotu, jak i plany postępowania na wypadek wystąpienia konkretnego zagrożenia. Ich szczegółowość zależy od wielkości danej jednostki, dla której są tworzone. Przykładowo dla jednego budynku, np. budynku urzędu gminy będzie on bardziej szczegółowy niż dla całego osiedla czy miasta. Do sytuacji kryzysowych należy przygotowywać się przed ich wystąpieniem właśnie poprzez planowanie. Usprawnia to proces podejmowania decyzji oraz ułatwia kierowanie w sytuacji kryzysowej. Wszelkiego rodzaju plany wiążą się ze strategicznym zarządzaniem bezpieczeństwem. Jednym z jego elementów jest właśnie tworzenie i doskonalenie strategii, czyli przygotowanie strategicznego programu dla danego podmiotu.

 

Artykuł zawiera 16460 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 04 kwiecień 2019 15:30
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe