Zaloguj się

Koncepcja CSR w działalności przedsiębiorstw branży TSL w odniesieniu do założeń normy ISO 26000

  •  Agnieszka Dudziak, Monika Stoma, Wiesław Piekarski, Beata Zdybel
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Koncepcja CSR w działalności przedsiębiorstw branży TSL w odniesieniu do założeń normy ISO 26000

Współcześni przedsiębiorcy coraz częściej chcą być postrzegani jako świadomi i odpowiedzialni społecznie partnerzy w biznesie. W zarządzaniu firmą uwzględniają oni nie tylko zyski finansowe, ale dbają o społeczeństwo, środowisko naturalne i dobre relacje z interesariuszami. Tworząc strategię swojej działalności kierują się ideą koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu tzw. CSR (ang. Corporate Social Responsibility).

Pomaga to w realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, której celem jest osiągnięcie równowagi pomiędzy efektywnością i dochodowością przedsiębiorstwa, interesem społecznym oraz wykorzystywaniem środowiska. Obecnie problematyka ta jest szeroko dyskutowana zarówno przez teoretyków, którzy chcą wyjaśnić zjawisko oraz rządzące nimi mechanizmy, ale także praktyków, którzy szukają nowych rozwiązań biznesowych mogących odnaleźć swoje zastosowanie we wdrożeniach w działalności różnych organizacji.
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz praktyczne jej zastosowanie w branży TSL w odniesieniu do założeń, jakie zostały zaproponowane w normie ISO 26000.

Istota i znaczenie CSR dla branży TSL
Źródeł koncepcji CSR należy szukać w filozoficznej idei odpowiedzialności zakładającej, że konsekwencją przynależnej ludziom wolności jest nałożenie na nich odpowiedzialności, a zatem organizacje czerpiące z dobrodziejstwa wolności gospodarczej powinny być odpowiedzialnymi uczestnikami rynku, przyjmować zobowiązania społeczne, czyli kryteria ograniczające zakres ich wyborów.
Zgodnie z PN-ISO 26000:2012 "społeczna odpowiedzialność to zobowiązanie organizacji do włączenia aspektów społecznych i środowiskowych w proces podejmowania decyzji oraz wzięcie na siebie odpowiedzialności za wpływ podejmowanych decyzji i aktywności na społeczeństwo i środowisko. Oznacza to zachowania zarówno transparentne, jak i etyczne, przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju, zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami". Wskazuje się na potrzebę uwzględniania siedmiu zasad społecznej odpowiedzialności: rozliczalności, przejrzystości, postępowania etycznego, poszanowania interesów interesariuszy, poszanowania prawa, poszanowania międzynarodowych norm postępowania i poszanowania praw człowieka.

 

Artykuł zawiera 24560 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 
Ostatnio zmieniany w środa, 03 kwiecień 2019 10:30
Zaloguj się by skomentować