Zaloguj się

Poprawa warunków realizacji produkcji i logistyki z wykorzystaniem metody kaizen i programu 5S

  •  Elżbieta Karaś, Dariusz Rajchel
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Poprawa warunków realizacji produkcji i logistyki z wykorzystaniem metody kaizen i programu 5S

Wzrastająca konkurencja rynkowa wymusza reorganizację działań w wielu obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa, w tym również w logistyce produkcji. Ważnym elementem funkcjonowania logistyki produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym jest zapewnienie sprawnego, efektywnego zarządzania zasobami niezbędnymi w procesie wytwórczym. W efekcie wiąże się to z harmonijnym przepływem strumieni materiałowych i informacyjnych oraz ładem organizacyjnym, który powinien gwarantować niezakłóconą ciągłość procesów w całym przedsiębiorstwie.

W tym celu należy dążyć do poprawy warunków funkcjonowania stanowiska pracy i sposobu przepływu materiałów w ramach procesów produkcyjnych i logistycznych. Należy robić to w taki sposób, aby optymalnie wykorzystywać dostępne zasoby i usprawniać przepływy strumieni w zakresie produkcji. Funkcję tę można skutecznie realizować nie tylko inwestując kapitał w innowacje technologiczne, ale także można korzystać z prostych, niskokosztowych rozwiązań pochodzących z metody kaizen, wdrażając na przykład program 5S. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie treści teoretycznej dotyczącej głównych założeń kaizen oraz programu 5S oraz części empirycznej, w której zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwie przemysłowym odnoszących się do oceny wdrożonego programu kaizen i 5S.

Ogólne złożenia metody kaizen
Pierwsze opracowania naukowe dotyczące kaizen zostały stworzone przez M. Imai pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku w Japonii. Kaizen to metoda działania, która wywodzi się z filozofii kaizen. Kluczowe hasło pochodzi od japońskich słów: "kai" - zmiana, "zen" - dobrze. Metoda kaizen w pragmatycznym podejściu oznacza zmianę na lepsze, czyli systematyczne poszukiwanie i wdrażanie ulepszeń bez dużych nakładów finansowych. Kaizen obecnie jest uznawany jako filozoficzny fundament najlepszych japońskich praktyk zarządzania. W kontekście nauki o zarządzaniu kaizen ma dwie funkcje do spełnienia. Pierwsza z nich jest funkcją utrzymania wysokich standardów operacyjnych, druga - jest funkcją doskonalenia wszystkich procesów w przedsiębiorstwie w sposób ciągły. Przestrzegając powszechnie zasad kaizen przedsiębiorstwo uzyskuje konkretne korzyści: "kaizen prowadzi do wyższej jakości i większej produktywności, pomaga obniżyć próg rentowności, a kierownictwu - zwracać większą uwagę na potrzeby i wymagania innych".
W praktyce gospodarczej po raz pierwszy kaizen zastosowano w koncernie samochodowym Toyota Motor Corp. Podstawowym założeniem jest likwidowanie w procesie produkcyjnym i administracyjnym wszelkich strat i braków. Dąży się do tego, aby czas i wysiłek każdego pracownika był wykorzystywany jedynie na generowanie wartości dodanej produktu. Ciągłe doskonalenie wszystkich obszarów funkcjonalnych jest głównym celem i wykorzystuje się do tego nie tylko środki finansowe i techniczne, ale przede wszystkim zaangażowanie pracowników organizacji. W ten sposób stopniowo zwiększa się produktywność i sprawność organizacyjną w przekroju całego przedsiębiorstwa. Koncepcję kaizen można realizować na wiele różnych sposobów, najczęściej zaczyna się od wdrożenia trzech filarów: systemu sugestii pracowniczych, zasady eliminacji marnotrawstwa (muda) oraz zasady organizacji stanowiska pracy według programu 5S.

 

Artykuł zawiera 25290 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w środa, 10 kwiecień 2019 10:16
Zaloguj się by skomentować