Zaloguj się

Zarządzanie projektami kreatywnymi w logistyce

  •  Alina Kozarkiewicz
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Zarządzanie projektami kreatywnymi w logistyce

Badacze zajmujący się problematyką zarządzania od dawna poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące podstaw sukcesu przedsiębiorstw - co decyduje o czołowej pozycji rynkowej, tworzeniu wartości dla interesariuszy czy zdobywaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Badania w tym obszarze zarządzania dotyczą w wielu przypadkach zagadnień zmian organizacyjnych, skierowanych na rozwój przedsiębiorstwa w kierunku zapewniającym wzrost efektywności, innowacyjność czy przywództwo produktowe.

Jedną z kategorii, której poświęca się szczególnie dużo uwagi w ostatnich latach w ramach analiz dotyczących źródeł sukcesów współczesnych przedsiębiorstw jest kreatywność. Kreatywność jest postrzegana zarówno jako baza dla innowacyjności produktowych i procesowych, jak i zmian organizacyjnych.
W warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia przedsiębiorstw, wymagającego elastycznych reakcji na zachodzące w szybkim tempie zmiany techniczne i społeczne, a także w nowych warunkach wewnętrznych, które kształtuje zapotrzebowanie na wiedzę czy wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych i mobilnych, badania nad kreatywnością wydają się być wyzwaniem, które należy podjąć. Wyzwanie to dotyka wszystkich obszarów czy rodzajów działalności. Chociaż kreatywność nieodłącznie przypisywana jest tzw. sektorom kreatywnym, takim jak np. moda, media czy gry komputerowe, to bez wątpienia wspomniane powyżej nowe wyzwania dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy powodują, że tradycyjne obszary działalności, takie jak logistyka, nie pozostają obojętne na problematykę kreatywności w organizacjach.
W sferze logistyki pojawiają się również coraz większe oczekiwania odnośnie nowatorstwa rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a zatem i kreatywności zarówno w odniesieniu do oferowanych usług logistycznych, jak i procesów zarządzania łańcuchami dostaw. Kolejnym problemem, który wkroczył w sferę logistyki jest problem zarządzania projektami logistycznymi. Według najczęściej przyjmowanych definicji, projekt to tworzenie nowego, oryginalnego produktu lub usługi. Nowość i oryginalność są zatem wręcz z definicji wkomponowane w projekty. Współcześnie, w dobie oczekiwań co do kreatywności działań podejmowanych również przez przedsiębiorstwa w sferze logistyki, zarządzanie projektami kreatywnymi w logistyce wydaje się stanowić bardzo interesujący i aktualny temat badawczy.
Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie problematyki kreatywności we współczesnej logistyce, a w szczególności w zarządzaniu projektami logistycznymi. W pierwszej części artykułu zostanie zaprezentowana dyskusja na temat najważniejszych pojęć: projektu logistycznego, kreatywności oraz kreatywnych projektów logistycznych. W drugiej części pracy, w oparciu o teorię kreatywności organizacyjnej Woodmana, Sawyera i Griffina (1993) zostaną sformułowane wskazania co do zasad zarządzania projektami logistycznymi w warunkach oczekiwań dotyczących kreatywności produktów takich projektów.

 

Artykuł zawiera 22030 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 17 kwiecień 2019 12:33
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe