Zaloguj się

Wskaźnikowa ocena funkcjonowania logistyki dystrybucji

  •  Barbara Miłaszewicz, Monika Wengel, Patrycja Kłapsia
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Wskaźnikowa ocena funkcjonowania logistyki dystrybucji

Prawidłowe funkcjonowanie logistyki dystrybucji w przedsiębiorstwie jest bardzo istotne, warunkuje bowiem właściwą obsługę klienta oraz sprawne funkcjonowanie całego zakładu. W związku z tym, coraz większego znaczenia nabiera kontrola nad prowadzonymi działaniami. Między innymi z tego powodu opracowane są różnorodne mierniki i wskaźniki, które pomagają tę kontrolę przeprowadzać. Opracowanie sprawozdań na podstawie wyników tychże wskaźników pozwala otrzymać obraz kondycji firmy i wprowadzić ewentualne zmiany poprawiające jej funkcjonowanie.

Wskaźniki dla logistyki dystrybucji stworzone zostały w oparciu o czynniki, od których zależna jest efektywność systemu, a należą do nich: terminowość dostaw, brak uszkodzeń ładunku podczas transportu, kompletność dostaw, czas realizacji zlecenia, gotowość do realizacji nieprzewidzianych zleceń, kompleksowość dostaw, wywiązanie się z zobowiązań, dostępność taboru, liczba oddziałów firmy, lokalizacja geograficzna przedsiębiorstwa, kompetencje i fachowość pracowników, sposób rozwiązywania problemów i reklamacji oraz zastosowanie systemów informatycznych.

Wskaźniki i mierniki jako miary efektywności procesów logistyki dystrybucji
Wskaźniki i mierniki dystrybucji mogą zostać podzielone na cztery grupy. Pierwszą grupę tworzą mierniki strukturalne, dające ogólny zarys działalności dystrybucji. Do mierników strukturalnych zaliczane są następujące wyznaczniki:
Liczba klientów. Jest to miernik wyrażony liczbowo, określający ilość klientów obsługiwanych przez przedsiębiorstwo.
Przeciętna sprzedaż na jednego klienta. Miernik określający średnią wartość wpływów ze sprzedaży przypadającą na jednego klienta.
Liczba dostaw na jednostkę czasu. Wyznacza, ile dostaw realizowanych jest w wyznaczonym okresie czasu, np. dzienna liczba dostaw.
Liczba miejsc i szczebli magazynowania. Miernik dający obraz powierzchni dostępnych do magazynowania.
Zasięg załadunku. Miernik określający odległość między szczeblami magazynowania.
Zasięg dystrybucji. Miernik, który wyraża odległość przedsiębiorstwa od klienta.
Przeciętna wielkość zamówienia. Miernik obrazujący średnią wielkość zamówień przyjmowanych w przedsiębiorstwie na dany okres.
Liczba pracowników dystrybucji w stosunku do pracowników logistyki i pracowników ogółem. Miernik wyrażający procentowy stosunek pracowników działu dystrybucji do pracowników zatrudnionych w logistyce ogólnie, a także do pracowników całego przedsiębiorstwa.
Koszty realizacji dostaw do klienta. Miernik określający, jakie nakłady finansowe ponoszone są w celu zrealizowania dostawy do klienta.
Koszty niedoborów, reklamacji i zwrotów. Miernik, który wykazuje jakie koszty zostały poniesione z powodu wystąpienia i pokrycia rekompensaty braków, reklamacji lub zwrotów.

 

Artykuł zawiera 23450 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 06 maj 2019 13:36
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe