Zaloguj się

Aspekty ekologiczne w logistycznym łańcuchu opakowań jednostkowych

  •  Aneta Kucińska-Landwójtowicz, Magdalena Jurczyk-Bunkowska
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Aspekty ekologiczne w logistycznym łańcuchu opakowań jednostkowych

Dzisiejszy rynek dóbr konsumpcyjnych charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem różnorodności produktów oraz ich konkurencyjności. Wraz z jego rozwojem coraz istotniejsze staje się poszukiwanie sposobów na odróżnienie danego wyrobu od innych i przyciągnięcie do niego potencjalnych klientów. Wśród stosowanych w tym celu narzędzi marketingu-mix szczególnie istotne stało się opakowanie, zwłaszcza jednostkowe, rozumiane jako bezpośrednie opakowanie wyrobu, które zawiera zazwyczaj taką dozę produktu, jaka jest często sprzedawana w handlu detalicznym.

Jednym z czynników, który przyczynił się do rosnącego znaczenia opakowania, jest rozwój systemu samoobsługi, w którym opakowanie działa jak kilkusekundowa reklama: przyciąga uwagę, opisuje cechy produktu, wzbudza zaufanie i wywołuje ogólnie korzystne wrażenie. Kolejnym jest zamożność klientów, którzy bardzo często są skłonni zapłacić nieco więcej za wygodę, wygląd, solidność czy też prestiż lepszych opakowań. W wielu przypadkach opakowania zaczęły wpływać także na image firmy oraz marki i stanowią natychmiastową formę ich identyfikacji. Bardzo istotnym czynnikiem są również możliwości innowacji w opakowaniach, które zwiększają ich funkcjonalność. Tworząc dobre opakowania dla swoich produktów, przedsiębiorstwa muszą zwracać także uwagę na rosnące zainteresowanie kwestiami bezpieczeństwa i ekologii, tak aby podejmować decyzje służące interesom społeczeństwa oraz celom klientów i firmy. Mimo ważnej roli, jaką pełnią opakowania, są one często postrzegane negatywnie, jako czynniki szkodliwego wpływu na środowisko oraz zbędnych kosztów. Społeczeństwa państw rozwiniętych zdały sobie sprawę z wagi ochrony środowiska. Zaczęto tworzyć koncepcje rozwiązań proekologicznych na wielu płaszczyznach, obejmujących takie zagadnienia jak: rozwój czystych technologii i odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej i materiałowej, zmiana modelu konsumpcji oraz produkcji na bardziej zrównoważony, zintegrowana polityka produktowa, zielone zamówienia publiczne, zielone miejsca pracy czy ekologiczna reforma fiskalna. Powszechnie zaczęto zauważać związek pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a poziomem życia. Ten trend wpisuje się również w obszar opakowań jednostkowych i jest coraz częściej wykorzystywany przez duże koncerny, jak i mniejsze przedsiębiorstwa do wykazania pozytywnego wizerunku własnej marki. Rośnie rola projektowania opakowań ekologicznych, oszczędnych i uczciwych, czyli zawierających prawdziwe informacje na temat produktu i samego opakowania.

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia aspektów ekologicznych w rozwoju i projektowaniu opakowań jednostkowych oraz ich wpływu na podejmowanie decyzji konsumenckich. W kolejnych rozdziałach omówiono uwarunkowania rozwoju proekologicznych opakowań jednostkowych oraz dokonano identyfikacji i charakterystyki działań ekologicznych, wspomagających kształtowanie ich łańcucha logistycznego. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom ekoprojektowania. Wskazano metody wspomagające proces projektowania opakowań ekologicznych i przedstawiono zasady oceny przydatności opakowań do recyklingu. Bazując na wynikach badań naukowych, omówiono także wpływ opakowań ekologicznych na wybór produktu przez klienta, co odniesiono do ekomarketingu, jako czynnika podnoszącego konkurencyjność produktów, w tym opakowań ekologicznych.

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 23 styczeń 2020 08:35
Zaloguj się by skomentować