Zaloguj się

WIEDZA

Kalkulator śladu węglowego inwestycji dla przedsiębiorców

EFL kontynuuje ekoofensywę i udostępnia nowe narzędzie w ramach projektu Greenify. Każdy przedsiębiorca może skorzystać z bezpłatnego kalkulatora śladu węglowego dostępnego na stronie www.efl.pl,oszacować i porównać wielkość emisji gazów cieplarnianych pojazdów maszyn i urządzeń lub poziom ich redukcji dzięki wykorzystaniu OZE (Odnawialne Źródeł Energii).. EFL w pierwszej połowie 2023 roku sfinansował zielone aktywa o łącznej wartości niemal 145 mln zł, co plasuje go w trójce największych leasingodawców. Co więcej, spółka jest liderem finansowania instalacji fotowoltaicznych z 16 proc. udziałem w rynku.

Kolej a alternatywne środki transportu towarów w Europie. Nowy raport UTK

W Polsce udział kolei w transporcie towarów drogami lądowymi wynosił w 2021 r 22%., co daje 14. pozycję na tle 27 państw europejskich. Pozostała część ładunków obsługiwana jest przez transport drogowy (78%). Kolej w największym zakresie jest wykorzystywana do transportu towarów na Litwie (62,5% udziału), a w najmniejszym w Irlandii (0,6%). Urząd Transportu Kolejowego opublikował raport prezentujący kolej na tle alternatywnych lądowych środków transportu towarów w Europie.

CHEP Polska otrzymuje pierwszą gwiazdkę Lean & Green

Lean & Green to program zrzeszający 600 europejskich firm, które dokumentują swoje osiągnięcia w zmniejszaniu śladu węglowego. Działa w 14 krajach tworząc społeczność biznesową poświęconą zrównoważonej logistyce. Uczestników nagradza certyfikatami za konkretne osiągnięcia w drodze do zero emisyjności. Do grona wyróżnionych dołączył również CHEP Polska, otrzymując lokalnie pierwszą gwiazdkę. 

Elektroniczny list przewozowy drogą do przyszłości

Ilość zużywanego papieru na listy przewozowe przekłada się na ogromne ilości ściętych drzew. Kolejne regulacje i inicjatywy mają na celu zastąpienie dokumentacji papierowej współdzielonej przez wszystkie podmioty w łańcuchu przez wersję elektroniczną. Czy digitalizacja listów przewozowych przyniesie jednak wymagane korzyści? Komentarza udziela Jurgis Adomavicius, prezes międzynarodowej agencji celnej Bunasta.

Czy greenwashing może być obecny w każdej branży?

Greenwashing to zjawisko któremu sprzyjają zarówno coraz bardziej palące kwestie klimatyczne, jak i wprowadzane konkretne regulacje i wymagania, w strategiach CSR czy ESG. Firmy prześcigają się w rozwiązaniach, które nazywają proekologicznymi. Wszystko to sprzyja również generowaniu zjawisk, które możemy określić mianem greenwashingu. Jak weryfikować te działania, by nie dać się nabić w „zieloną butelkę”? Komentarz udziela Tomasz Morawski, Członek Zarządu Reo.pl.

Paliwa alternatywne dla pojazdów flotowych

Transport jest obecnie największym emitentem gazów cieplarnianych, a jego udział w całkowitej emisji rośnie z roku na rok. Według raportu „Zielony transport. Stan obecny i perspektywy” przygotowanego przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego spalanie paliw kopalnych wykorzystywanych w transporcie na całym świecie przyczynia się bezpośrednio do 20-25 procent emisji CO2. Uwzględniając pozostałe procesy towarzyszące transportowi, takie jak produkcja pojazdów, wydobycie ropy naftowej, tworzenie infrastruktury drogowej, globalny udział tego sektora w emisji CO2 wzrasta do około 37 procent. Konieczność redukcji emisji dwutlenku węgla przez sektor transportu powoduje, że zarówno klienci indywidualni, jak i firmy coraz częściej decydują się na paliwa alternatywne.

Zbyt duże i nie ekologiczne opakowania

Zbyt duże i nie ekologiczne opakowania to problem wpływający na środowisko. Wpływa także bezpośrednio na konsumenta i budżety firm. Czy odpowiednio dobrane, ekologiczne opakowanie przekłada sie na zadowolenie klientów? Jak wzmocnioć trend zrównoważonego projektowania opakowań? Komentarza udziela Grzegorz Łajca, Prezes Zarządu Grupy Akomex.