Zaloguj się

Zarządzanie logistyczne w transporcie kombinowanym

Polecamy! Zarządzanie logistyczne w transporcie kombinowanym

Zarządzanie logistyczne można rozumieć jako pewną orientację w zarządzaniu, gdyż logistyka jest określoną filozofią postępowania czy też sposobem myślenia. Orientacja ta, w wyniku konkretnych działań i procesów uporządkowanych w sposób odpowiadający logice procesu zarządzania, powinna gwarantować sprawny i efektywny przepływ materiałów i wyrobów gotowych w systemach logistycznych. Do tych działań należą przede wszystkim czynności zarządzania, zwane funkcjami, takie jak planowanie, organizowanie i kontrolowanie.

Orientację logistyczną w zarządzaniu wyrażają cele strategiczne logistyki, takie jak:

  • minimalizacja czasu przepływu materiałów i wyrobów,
  • zapewnienie jak najniższego, ale zarazem akceptowanego w kanale logistycznym poziomu kosztów,
  • optymalizacja poziomu zapasów,
  • zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klienta.

W latach osiemdziesiątych pojęcie "transport kombinowany" zostało stopniowo zastąpione przez określenie "transport intermodalny" lub "transport multimodalny". Międzynarodowy transport multimodalny jest to przewóz z jednego kraju do drugiego za pomocą co najmniej dwóch środków różnych gałęzi transportu, wykonany na podstawie kontraktu zawartego z jednym operatorem transportu multimodalnego, który bierze na siebie całą odpowiedzialność za wykonanie kontraktu.

Logistyka w transporcie kombinowanym
Logistyka jest w coraz większym stopniu powiązana także z transportem kombinowanym. Działanie takie wymaga jednak koordynacji między poszczególnymi przewoźnikami, co w obecnych warunkach dużej konkurencji na rynku nabiera szczególnego znaczenia. "Wynika to bowiem z faktu, iż symptomem nowoczesności transportu nie jest określona technologia, lecz spójność łańcucha transportowego, co odnieść można szczególnie do transportu kombinowanego". Kluczową zatem sprawą jest właściwa organizacja. Działalność w transporcie kombinowanym można podzielić na trzy grupy:
1. Usługi przewozowe realizowane między punktami odbioru i nadania.
2. Złożone przewozy realizowane przez przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne.
3. Czynności dodatkowe jak np. doradztwo, informacja, itp.
Właściwą organizację w transporcie kombinowanym można osiągnąć poprzez odpowiednie zintegrowanie systemów informatycznych, sterowania, a także stref handlowych i prawnych.
Istotą transportu kombinowanego jest "mocne zróżnicowanie procesów i więzi zachodzących w całym łańcuchu przemieszczania". Przemieszczanie powoduje powstanie różnego rodzaju problemów, które trzeba rozwiązać w sposób nie powodujący żadnych negatywnych efektów i które mogłyby doprowadzić do zaniechania transportu czy też np. zagubienia towaru.
Do podstawowych systemów, które obejmują transport kombinowany należą:
1. Kontenerowy System Transportowy.
2. System Huckepack do przewozu wymiennych nadwozi naczep siodłowych oraz podsystem tzw. "ruchomej drogi".

 

Artykuł zawiera 18610 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 10 czerwiec 2019 13:47
Zaloguj się by skomentować