Zaloguj się

Transformacja cyfrowa w modelach biznesu usługodawców logistycznych

  •  Ewa Płaczek
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Transformacja cyfrowa w modelach biznesu usługodawców logistycznych

Współczesne środowisko biznesowe opiera się na ostrej rywalizacji, dlatego też usługodawcy logistyczni weryfikują swoje tradycyjne modele biznesowe, poszukując możliwości wprowadzenia innowacji. Innowacje, zwłaszcza technologiczne, postrzegane są jako główna determinanta rozwoju usługodawców mająca wpływ na ich konkurencyjność (podnoszenie konkurencyjności), pozwalając wyróżnić się im na rynku, równocześnie pomagając ukierunkować działalność usługową na klienta, często zindywidualizowanego. Aby osiągnąć sukces, usługodawcy logistyczni muszą doskonale radzić sobie w warunkach rosnącej złożoności i niepewności, skutecznie dążyć do doskonałości operacyjnej oraz stale podnosić jakość zarządzania. Obecnie wykorzystywane technologie informatyczne oferują znaczny potencjał optymalizacji procesów biznesowych, prowadząc do tzw. cyfrowej transformacji modeli biznesowych.

Czwarta rewolucja przemysłowa
W dziejach naszej cywilizacji mieliśmy już do czynienia z trzema rewolucjami przemysłowymi, które stanowiły kroki milowe rozwoju ludzkości, zmieniając zasadniczo procesy produkcyjne, co w ostateczności wpłynęło i ukształtowało obecny świat.
Pierwsza rewolucja przemysłowa obejmowała działania związane z wykorzystaniem siły wody, co zaowocowało powstaniem maszyny parowej, przyczyniając się tym do rozwoju narzędzi mechanicznych.
Druga rewolucja przemysłowa była efektem wynalezienia elektryczności, umożliwiając uruchomienie produkcji masowej na liniach produkcyjnych.
Trzecia rewolucja przemysłowa to tak zwana rewolucja naukowo-techniczna, polegająca na automatyzacji procesów z wykorzystaniem elektroniki i narzędzi informatycznych w celu podniesienia jakości i efektywności procesów produkcyjnych.
Tak jak w przypadku pierwszych dwóch rewolucji można mówić, że to historia, to trzecia rewolucja nie należy jeszcze do niej, bowiem trwa ona nadal. Jednakże coraz częściej mówi się o nadchodzącej nowej rewolucji, tak zwanej czwartej rewolucji przemysłowej, nazywanej epoką Industry 4.0 (Przemysł 4.0 albo Zarządzanie 4.0) lub cyfrową transformacją. Stanowi ona zbiór technologii i pomysłów na stworzenie nowoczesnego łańcucha dostaw, w oparciu o Internet of Things (Internet rzeczy) i Internet of Services (Przetwarzanie w chmurze). Ideą jest stworzenie tak zwanej smart factory, czyli fabryki, w której mamy do czynienia z maszynami komunikującymi się w celu jak najbardziej optymalnego wykonania zadania. Można powiedzieć, że istniejący obecnie świat to jeden wielki system informatyczny, oparty na nieustannej digitalizacji i złożoności rozwiązań IT. Co to oznacza dla usługodawców logistycznych - firm świadczących usługi logistyczne?
"Firmy będą działać w rozproszonych lokalizacjach, zaś skupione na niewielkim terenie grupy dostawców pozwolą na swobodny przepływ idei. Fenomen nazywany demokratyzacją przemysłu, oznaczający rozmywającą się granicę między światem informacji a światem fizycznym, może usunąć bariery, blokujące rozwój niewielkich lub bardzo wyspecjalizowanych firm. Niewykluczone, że pojawią się nawet mobilne jednostki produkcyjne, autonomiczne komórki, które będą w stanie się przemieszczać i realizować produkcję dla lokalnego rynku, bez konieczności budowy pełnowymiarowej fabryki. Takie podejście zrewolucjonizuje kwestię bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwijających się rynkach. Powstanie złożonej sieci produkcyjnej zmieni role projektantów i dostawców fizycznych produktów oraz relacje z klientami. Pierwszy krok stanowić będzie defragmentacja łańcucha dostaw. Liderzy biznesowi będą musieli zrestrukturyzować strumienie wartości i określić obszary, które w przyszłości będą kluczowe dla obniżenia kosztów i zwiększenia zysków".
Można przyjąć, że cyfrowa transformacja stanowi bardzo poważne wyzwanie dla istniejących podmiotów sektora TSL. Pozycja konkurencyjna będzie zależała od szybkości działań w modelach biznesowych, a wygranymi będą te podmioty, które będą charakteryzowały się radykalnie odmiennymi modelami biznesowymi, zwłaszcza w obszarze sprzedaży i obsługi klienta.

 

Artykuł zawiera 21840 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w piątek, 26 lipiec 2019 11:21
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe