Zaloguj się

Problematyka usprawniania procesu kompletacji

  •  Kłodawski Michał
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Problematyka usprawniania procesu kompletacji

Sukces zarządzania łańcuchem dostaw zależy od koordynacji, współpracy i działania wszystkich obiektów logistycznych w całym jego obszarze. Tego typu obiekty wykorzystywane są zazwyczaj do składowania, buforowania i transformacji strumieni materiałowych (ze względu na miejsce i postać), a także związanych z nimi informacji i strumieni finansowych. Każdy z nich musi również permanentnie usprawniać i optymalizować swoją działalność (realizowane procesy) tak, aby towary lub świadczone usługi mogły zostać szybko i niezawodnie dostarczone do klientów, przy jednocześnie odpowiednio niskich kosztach.

Ze względu na duże zróżnicowanie zapotrzebowania klientów oraz ciągle rozwijający się rynek handlu elektronicznego i detalicznego, obsługa niejednorodnych asortymentowo jednostek ładunkowych jest częstym zadaniem, z jakim muszą mierzyć się łańcuchy dostaw. To z kolei powoduje, iż coraz więcej czasu i środków poświęcanych jest kwestiom poprawy i zwiększenia wydajności procesów kompletacyjnych realizowanych w obiektach logistycznych.
Badania przeprowadzone przez Coyle J., Bardi E. J., Langley C. J wskazują również, iż procesy kompletacyjne mogą generować blisko 65% całkowitych kosztów operacyjnych obiektów logistycznych (głównie obiektów magazynowych). Dodatkowo uznawane są one za wysoce czasochłonne i pracochłonne, gdyż mogą pochłaniać nawet do 60% czasu poświęcanego na wszystkie operacje magazynowe. Wobec tego, można wnioskować, iż wydajność operacyjna obiektów logistycznych, jak również zrzeszających je łańcuchów dostaw jest silnie skorelowana z efektywnością realizowanych w nich procesów kompletacyjnych. Tak więc utrzymanie wysokiego poziomu wydajności i efektywności procesów kompletacyjnych jest kluczowym zadaniem wielu przedsiębiorstw logistycznych.
Problemy związane ze zwiększania wydajności procesów kompletacji i komisjonowania mogą zostać sklasyfikowane i przydzielone do obszarów tematycznych, powiązanych z projektowaniem i kształtowaniem systemów komisjonowania, planowaniem i przygotowaniem procesu kompletacji, jak również jego odpowiednim kierowaniem i kontrolą.

Kształtowanie systemów komisjonowania
Problem wydajności procesu komisjonowania może i powinien być uwzględniany już na etapie projektowania systemów komisjonowania. Wówczas na podstawie analizy zadania logistycznego, jakie musi realizować system komisjonowania możliwe jest odpowiednie ukształtowanie struktury systemu, powiązanie jego elementów i dobór technologii oraz metod realizacji procesu kompletacji. Odpowiednie ukształtowanie w tym przypadku rozumiane jest jako takie, które pozwala uzyskać najwyższą (lub ewentualnie na pożądanym poziomie) wartość wydajności procesów kompletacyjnych.
Kształtowanie, projektowanie i analiza systemów komisjonowania jest skomplikowanym i czasochłonnym zadaniem. Wymaga rozważenia i uwzględnienia dużej liczby czynników, parametrów i podejść oraz rozwiązania szeregu problemów związanych z ukształtowaniem i organizacją tego typu systemów.

 

Artykuł zawiera 43660 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w czwartek, 01 sierpień 2019 14:49
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe