Zaloguj się

Zmiany w roli i funkcjonowaniu portów żeglugi śródlądowej w lądowo - morskich łańcuchach logistycznych

Polecamy! Zmiany w roli i funkcjonowaniu portów żeglugi śródlądowej w lądowo - morskich łańcuchach logistycznych

Rozwój globalnych łańcuchów dostaw, koncentrujący się na ogromnych, wciąż rosnących przepływach towarów, spowodował konieczność podjęcia badań w celu usprawnienia przepustowości i terminowości w tego typu sieciach. W wielu miejscach wydajność portów morskich nie może wzrosnąć, najczęściej z powodu ograniczonej powierzchni, dlatego możliwość przesunięcia niektórych funkcji do portów śródlądowych stała się elementem nowych strategii wielu operatorów logistycznych. Przeniesienie niektórych funkcji logistycznych do portów śródlądowych spowodowało ich rozwój, rozbudowę i przekształcenie w nowoczesne terminale, działające w oparciu o żeglugę śródlądową.

Różnorodność definicji pojęcia - port śródlądowy
Porty morskie są niezaprzeczalnie najistotniejszymi miejscami, w których obsługiwane są przepływy handlu międzynarodowego w zakresie dystrybucji towarów. Historycznie, porty morskie stanowiły tak zwane porty wejścia i lokowane były wzdłuż granic lądowych i morskich między krajami. Obecnie przygraniczne położenie miejsc związanych z koordynacją dystrybucji lub transportem międzynarodowym towarów nie jest konieczne. Bardziej istotne od przygranicznej lokalizacji jest położenie takiego miejsca w sposób ułatwiający dystrybucję i transport, na obszarze o klimacie sprzyjającym przedsiębiorczości i rozwojowi usług logistycznych wraz z dobrze rozwiniętą, odpowiednią infrastrukturą.
Praktyka gospodarcza w Europie Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych wskazuje na fakt, że przeniesienie obsługi handlu międzynarodowego w miejsca oddalone od tradycyjnych portów morskich staje się rzeczywistością. Porty śródlądowe są w stanie zapewnić możliwości infrastrukturalne, aby przenieść obrót towarowy w handlu międzynarodowym w miejsca z dala od tradycyjnych portów morskich. Istniejące porty mają znaczący wpływ na przepływy w tradycyjnych łańcuchach dostaw, ale ich możliwości transportu i magazynowania są już często na wyczerpaniu. Stąd koncepcja przenoszenia obrotu handlowego w miejsca takie jak lotniska, węzły intermodalne czy porty żeglugi śródlądowej. Ustalenie definicji tego typu miejsc jest istotne dla zrozumienia skutków operacyjnych, jakie pełnią w systemie transportowym. Port, w najprostszy sposób zwykle określano jako miejsce wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą statkom handlowym cumowanie, załadunek lub rozładunek, a pasażerom wejście lub zejście z pokładu statku. Definicja powyższa może się odnosić zarówno do portów morskich, jak i rzecznych.
Inna definicja podkreśla, że portem śródlądowym jest struktura zbudowana w miejscu łączenia się lądu z wodami śródlądowymi, wyposażona w urządzenia i budowle oraz zorganizowana dla przeładunku pasażerów i ładunków. Przeładunki te mogą być realizowane w ramach jednej struktury, tzn. w ramach portu pasażersko - handlowego lub w strukturach odosobnionych, gdzie port pasażerski jest przeznaczony wyłącznie do obsługi pasażerów, a port handlowy wyłącznie do obsługi ładunków.
Porty handlowe żeglugi śródlądowej z racji swojego przeznaczenia polegającego na obsłudze zarówno wodnych, jak i lądowych środków transportu, są lokalizowane w pobliżu liniowych elementów infrastruktury transportu lądowego, np. w pobliżu linii kolejowych, dróg kołowych i systemów przesyłowych.
Zmiana roli portów rzecznych widoczna jest w ewolucji samej definicji. Coraz częściej wskazuje się, że port rzeczny to także ośrodek obrotu towarowego, łączący elementy różnych gałęzi transportu, magazynowania, dystrybucji, logistyki produkcji oraz usług zarządzania logistycznego. Konsolidacja usług w jednym miejscu sprawia, że port śródlądowy staje się bardziej atrakcyjny dla nadawców i menedżerów logistycznych związanych z tworzeniem i wykorzystywaniem efektywnych łańcuchów dostaw. Na dzisiejszym globalnym rynku ważne dla organizatorów logistyki są jak najniższe koszty oraz zapewnienie sprawnego i niezawodnego przepływu towarów. W niektórych łańcuchach dostaw można to osiągnąć w ramach dobrze zorganizowanych i kompleksowych usług logistycznych świadczonych w porcie śródlądowym.

 

Artykuł zawiera 24990 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 31 lipiec 2019 13:31
Zaloguj się by skomentować