Zaloguj się

Model analizy czasów przygotowawczych procesu logistycznego z wykorzystaniem metody SMED

  •  Kucharczyk Rafał
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Model analizy czasów przygotowawczych procesu logistycznego z wykorzystaniem metody SMED

Za główne kierunki działania logistyki uznaje się dążenie do doskonalenia wydajności oraz zmniejszania kosztów firmy. Dla zrealizowania tych założeń, konieczne jest zwiększenie efektywności gospodarowania zasobami, poprawa systemu transportowego przedsiębiorstwa, racjonalne wykorzystanie zapasów, zwiększanie efektywności procesów logistycznych. Działania te są niezbędne, aby przedsiębiorstwo mogło sprawnie i efektywnie rywalizować na rynku.

Model pomiarowy dla czasów przygotowawczych i operacyjnych
Prezentowany model, może zostać wykorzystany w analizie zarówno czasów przygotowawczych, jak i czasów poszczególnych operacji. Trzeba zaznaczyć, że w zależności od maszyny, urządzenia oraz procesu może on być elastycznie dostosowywany.

Zastosowanie metody SMED dla analizy czasu przygotowawczego wybranego procesu logistycznego
W przypadku zastosowania modelu pomiarowego dla analizy czasów przygotowawczych w badanym procesie logistycznym, można zastosować metodę SMED (Single Minute Exchange of Die), która weryfikuje czas przygotowawczy, gwarantując, przy zachowaniu ww. modelu pomiarowego uzyskanie zwiększenia efektywności jego funkcjonowania. Celem jest, aby jak najwięcej czynności wykonać w czasie, gdy proces jeszcze jest realizowany.

  • Czas przygotowawczy jest sumą czasów poświęconych na czynności zewnętrzne oraz wewnętrzne.
  • Zewnętrzny czas / czynności to te, które są możliwe do wykonania podczas realizacji procesu.
  • Natomiast czasem wewnętrznym są czynności możliwe do wykonania tylko w momencie, gdy proces nie jest realizowany.
  • Metoda SMED pozwala na odróżnienie czasu zewnętrznego od wewnętrznego oraz na zamianie części czynności przygotowawczych z wewnętrznych na zewnętrzne.

Według literatury przedmiotu metodę SMED stosuje się dla czasu przezbrojenia, który definiuje się jako czas pomiędzy ostatnim wyrobem na maszynie A a rozpoczęciem pracy / operacji na maszynie B.

 

Artykuł zawiera 6100 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 19 sierpień 2019 14:22
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe