Zaloguj się

Wybrane metody zarządzania zasobami materiałowymi w zintegrowanych systemach informatycznych klasy ERP

  •  Janusz Myszczyszyn
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Wybrane metody zarządzania zasobami materiałowymi w zintegrowanych systemach informatycznych klasy ERP

Współcześni decydenci stosują różnego rodzaju techniki analityczne do obróbki powszechnie dostępnych informacji w celu doskonalenia podejmowanych decyzji. Dotyczy to również analizy zapasów magazynowych, a szczególnie odpowiedniej klasyfikacji pozycji asortymentowych do określonych grup. Podstawowym zadaniem racjonalnej gospodarki zapasami magazynowymi jest zapewnienie ciągłości produkcji oraz sprzedaży przy możliwie niskich kosztach gospodarowania zapasami.

Jedną z takich metod, stosowanych w logistyce, w tym w zarządzaniu zapasami materiałowymi, jest metoda ABC, której fundamentem jest zasada V. Pareto. Metoda ABC stosowana jest najczęściej do podziału zapasów magazynowych - według wartości sprzedaży lub zużycia za dany okres - na trzy grupy o różnej ważności dla firmy. Jest ona niezastąpionym narzędziem wszędzie tam, gdzie trzeba zarządzać wieloma rodzajami (kategoriami) zapasów i rozpatrywanie każdego elementu z osobna jest niemożliwe bądź utrudnione.
Wiele zintegrowanych systemów informatycznych posiada w wersji oryginalnej wbudowaną funkcjonalność, bazującą na zasadzie Pareto, natomiast w sektorze polskich MŚP nie zawsze jest świadomość i wiedza wśród kadry pracowniczej, jak skutecznie wykorzystywać takie narzędzia. W tym celu autor posłużył się przykładami takich narzędzi dostępnych w systemach klasy ERP, dedykowanych dla sektora MŚP, jak Microsoft Great Plains Dynamics oraz SAP Business One. Do głównych celów artykułu można zaliczyć:

  • prezentację założeń (przesłanek) stosowania metody ABC w systemie ERP,
  • specyfikację zalet stosowania metody ABC w porównaniu z innymi metodami: na przykład XYZ i VED,
  • prezentację praktycznych przykładów stosowania ww. narzędzi informatycznych w zarządzaniu zasobami magazynowymi.

Artykuł autor opiera na obserwacjach organizacji, które korzystają z systemów ERP oraz wieloletnich doświadczeniach autora w implementacji tych rozwiązań w sektorze MŚP.

Istota analizy ABC - przegląd literatury
Analiza ABC oparta jest na zasadzie/prawie Vilfreda Pareto (1848-1923), znanym także pod nazwą reguły 80-20, według której 20% przyczyn rodzi 80% skutków. V. Pareto, włoski ekonomista, był bodaj pierwszym naukowcem, który prowadził badania dotyczące rozkładu uzyskiwanych dochodów w społeczeństwie. Już w XIX wieku zauważył pewną (zadziwiającą) prawidłowość, że zaledwie 20% badanych osób było w posiadaniu niemal 80% całego majątku w społeczeństwie. Prawidłowość ta została potwierdzona w kilku badanych przez niego krajach. Pareto uznał więc za uniwersalną zasadę, że w różnych sferach działalności człowieka, na 80% wszystkich skutków ma wpływ zaledwie 20% przyczyn. Na przykład: o 80% wartości obrotów magazynowych stanowi jedynie 20% liczby towarów. Prawidłowość tę wykorzystał między innymi klasyk zarządzania jakością Joseph Juran, formułując zasadę "vital few and the useful many". Podkreślał on, że zasada ta ma zastosowanie w systemach produkcyjnych, gdzie około 80% zgłaszanych problemów wynikało z około 20% defektów. Należało zatem zdiagnozować jedynie 20% defektów, aby znacznie zniwelować liczbę zgłaszanych problemów (o 80%). Zasadę tę zaimplementowano do różnych dziedzin działalności człowieka. Metoda ABC (Always Better Control), oparta na prawie Pareto, ma swoje korzenie w zarządzaniu zapasami materiałowymi, szczególnie w organizacjach dysponujących szerokim wachlarzem asortymentu, który jest bardzo zróżnicowany pod względem wartości jednostkowej, sposobów przechowywania, wielkości, sposobów zamawiania itd.

 

Artykuł zawiera 24830 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 19 sierpień 2019 14:14
Zaloguj się by skomentować