Zaloguj się

Raport Cushman & Wakefield - Marketbeat Polska - I półrocze 2019 roku

Polecamy! Raport Cushman & Wakefield - Marketbeat Polska - I półrocze 2019 roku

Rynek magazynowy w Polsce pozostaje w bardzo dobrej kondycji, o czym świadczy rekordowy poziom nowej podaży odnotowany w pierwszej połowie roku, kontynuacja wysokiej aktywności najemców oraz niski poziom wskaźnika powierzchni niewynajętej - jak podaje międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield w raporcie "Marketbeat Polska - podsumowanie I poł. 2019 roku".

Na koniec czerwca 2019 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły 16,89 mln m kw., co daje wzrost o 18% w ujęciu rocznym oraz o 7% w porównaniu do stanu na koniec 2018 roku. Dobra koniunktura gospodarcza, dalsza poprawa infrastruktury transportowej oraz rozwój branży e-commerce to główne czynniki sprzyjające utrzymaniu dynamicznego tempa rozwoju rynku magazynowego, obserwowanego w Polsce już od ponad pięciu lat.

W pierwszej połowie 2019 roku deweloperzy ukończyli 47 projektów o łącznej powierzchni 1,09 mln m kw., co stanowi rekordowy poziom nowej podaży odnotowany w okresie pierwszych sześciu miesięcy roku. Prawie 70% wolumenu zrealizowanych inwestycji zlokalizowano na pięciu rynkach: w regionie Polski Centralnej (23%), w okolicach Warszawy (14%), w Trójmieście (11%), we Wrocławiu (11%) i w rejonie Szczecina (9%). Ponadto w Olsztynku zakończyła się realizacja dużego projektu Hillwood BTS Zalando Lounge (121 000 m kw.). Aktywność deweloperska utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. W II kwartale 2019 roku deweloperzy uruchomili nowe projekty o łącznej powierzchni 680 000 m kw. a całkowity wolumen inwestycji w budowie pod koniec czerwca 2019 roku osiągnął 2,24 mln m kw. w 70 projektach inwestycyjnych. Około 75% realizowanej powierzchni zlokalizowane jest na czterech głównych rynkach: na Górnym Śląsku (26% wolumenu inwestycji w budowie), w regionie Warszawy (18%), rynku wrocławskim (16%) i w Polsce Centralnej (16%). Wśród mniejszych rynków regionalnych na szczególną uwagę zasługuje znaczący wzrost aktywności deweloperskiej w regionie Polski Wschodniej. W pierwszym półroczu 2019 roku ukończono tam ponad 60 tys. m kw., a dodatkowe 120 tys. m kw. znajduje się w trakcie realizacji.

Wskaźnik powierzchni niewynajętej utrzymuje się na zdrowym poziomie i na koniec czerwca 2019 roku wyniósł 5,6%, co stanowi nieznaczny wzrost o 1,6 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku. Najwyższy poziom wskaźnika odnotowano na rynku Warszawa - miasto (13%), gdzie większość dostępnej powierzchni znajduje się w kilkunastoletnich obiektach magazynowo-biurowych. Na pozostałych rynkach omawiany wskaźnik waha się od 2% we Wrocławiu do 7,5% w regionie Poznania. Brak dostępnej powierzchni dotyczył rynków: szczecińskiego i Polski Zachodniej. Niewielka ilość dostępnej powierzchni i dobra kondycja rynku po stronie popytowej, sprzyjają decyzjom deweloperskim o realizacji obiektów spekulacyjnych. Dotyczy to jednak jedynie pięciu głównych rynków. W pozostałych regionach, nowe powierzchnie powstają po podpisaniu umowy z najemcą (pre-let).

Czynsze bazowe na większości rynków magazynowych w Polsce kształtują się na poziomie 2,50-3,80 EUR/m kw./miesiąc. Czynsze efektywne, uwzględniające zachęty finansowe dla najemców, takie jak okresy bezczynszowe oraz kontrybucję finansową, wahają się od 2,10 do 3,20 EUR/m kw./miesiąc, przy czym najniższe możliwe do osiągnięcia stawki dotyczą Poznania i Polski Centralnej oraz pojedynczych lokalizacji w okolicach Warszawy. Na większości rynków magazynowych nadal obserwujemy rosnące oczekiwania czynszowe deweloperów, podyktowane wzrostem cen gruntów inwestycyjnych w najlepszych lokalizacjach czy też rosnącymi kosztami generalnego wykonawstwa. Z drugiej strony na rynkach charakteryzujących się relatywnie wysokim odsetkiem powierzchni niewynajętej bądź dużą konkurencją wśród deweloperów, najemcy nadal mają dużą siłę negocjacyjną.

Cały Raport jest dostępny poniżej w formacie PDF.


Raport pochodzi ze strony: https://media.pl.cushmanwakefield.com.pl/pr/459618/pelna-wersja-raportu-marketbeat-juz-dostepna-rynek-powierzchni-magazyn

Ostatnio zmieniany w wtorek, 10 wrzesień 2019 15:47
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe