Zaloguj się

Zarządzanie procesem rozlokowywania towarów

  •  Joanna Matczak
  • Kategoria: Logistyka

Obecnie na świecie nie można znaleźć wyrobu, który podczas drogi do klienta finalnego, nie byłby przynajmniej raz magazynowany. Chociażby z tego względu problem magazynowania jest niezwykle istotny, natomiast formy jego realizacji są wciąż ulepszane i rozwijane. W krajach rozwiniętych od dawna magazyn traktuje się jako ważne ogniwo w łańcuchach dostaw. W Polsce gospodarka magazynowa stanowi nadal obszar mało doceniany i w wielu przedsiębiorstwach wymagający udoskonalenia. Logistyka staje się podstawowym instrumentem racjonalizacji mało sprawnych procesów magazynowania oraz podstawowym narzędziem kompleksowego kształtowania przepływu materiałów i informacji w czasie i przestrzeni.

Bardzo istotna jest kwestia gospodarki magazynowej, która przy prawidłowym funkcjonowaniu pozwala na zredukowanie kosztów. Posiadanie magazynu wiąże się z wysokimi nakładami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi oraz kosztami ponoszonymi na świadczenie usług dodatkowych. Magazyn możemy porównać do akumulatora, który okresowo musi być doładowywany materiałami z kolejnych dostaw oraz rozładowywany, zgodnie z formułą przyjętą przez przedsiębiorstwo. Przepływy towaru wiążą się z koniecznością organizowania gospodarki magazynowej oraz realizowania podstawowych zadań magazynu, do których przynależą: przyjmowanie, składowanie, kompletacja oraz wydawanie. Kluczowym staje się proces składowania, który jest przedmiotem procesów logistycznych związanych z ruchem towarów (takich jak np. wskazanie miejsca i nośnika, z którego ma nastąpić pobranie towaru do wysyłki). Ze względu na organizację przebiegu pracy magazynu ważne jest rozmieszczenie towarów w strefie składowej. Odpowiednio do warunków pracy organizacja rozmieszczenia towarów wpływa na cykl realizacji operacji magazynowych, ich pracochłonność, wielkość potrzeb przestrzeni składowej oraz zarządzanie magazynem. Pierwszym krokiem podczas planowania przestrzeni magazynowej jest zaprojektowanie obszarów i miejsc magazynowych, bowiem prawidłowe rozlokowywanie towarów w magazynie, odpowiednie wyposażenie i wykorzystanie powierzchni magazynowej pozwala na uniknięcie generowania zbędnych kosztów i efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w turbulentnym otoczeniu. Przestrzeń magazynu posiada wymiar zarówno pionowy, jak i poziomy, zatem istotny jest dobór technik i stref składowania, które pozwolą na pełne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, za którą firma płaci. Optymalnie funkcjonujący system rozlokowywania towarów pozwala na jak najlepsze wykorzystanie pojemności magazynu, zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych towarów oraz skrócenie czasu kompletacji. W konsekwencji pozwala na obniżenie kosztów związanych z: uszkodzeniami produktów, utrzymywaniem niezagospodarowanej powierzchni magazynowej oraz kosztami utraconych korzyści. W praktyce istnieje możliwość realizacji różnorodnych kombinacji organizacji rozmieszczenia towarów. Dobór metody jest uzależniony od wymagań, jakie muszą być spełnione względem składowanego zapasu oraz wynikają z funkcji i zadań magazynu w łańcuchu dostaw.
Artykuł przedstawia sposób funkcjonowania gospodarki magazynowej, rozlokowania towarów, a także gospodarki kosztowej w trzech wybranych przedsiębiorstwach handlu detalicznego, należących do sektora branży odzieżowej. Dla celów badawczych wytypowano przedsiębiorstwa sprawnie funkcjonujące na polskim rynku. Zajmują one podobną powierzchnię sprzedażową i magazynową i rozlokowane są w dużych centrach handlowych. Czynniki te stają się wspólnym mianownikiem dla funkcjonujących przedsiębiorstw, co pozwala na porównanie funkcjonującej w nich gospodarki magazynowej oraz zbadanie kosztów, niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania.

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 11 grudzień 2019 12:43
Zaloguj się by skomentować

Strony internetowe