Zaloguj się

Logistyka produkcji z zastosowaniem automatycznego systemu detekcji wad odlewniczych

  •  Świłło Sławomir, Perzyk Marcin, Myszka Dawid
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Logistyka produkcji z zastosowaniem automatycznego systemu detekcji wad odlewniczych

Logistyka produkcji otwiera nowe możliwości zarządzania i sterowania procesami wytwarzania. Do podstawowych zadań w tym zakresie zaliczyć można kontrolę wyrobów w poszczególnych fazach produkcji w celu uzyskania optymalnych wyników kontroli jakości w stosunku do wydajności. Podstawowym problem występującym w wielu procesach jest konieczność dokonywania przestojów, w celu realizacji procesu kontroli. Powoduje to znaczne straty z tytułu zatrzymywania produkcji bądź konieczności wprowadzania zmian w procesie technologicznym, z uwagi na wykryte wady wyrobu.

Do powszechnie stosowanych metod należy kontrola manualna, która wynika z braku dostępnych rozwiązań umożliwiających realizację tych zadań w sposób automatyczny. Idealnym polem do zaadaptowania nowych technik automatyzujących proces kontroli jakości wyrobu jest odlewnictwo metali. Zaproponowana przez autorów koncepcja sterowania przepływem informacji pozyskiwanych z zaawansowanych systemów komputerowych, umożliwia ciągłą kontrolę jakości wyrobów bez potrzeby zatrzymywania procesu wytwarzania. Uzyskane w ten sposób informacje z procesu kontroli umożliwiają sterowanie parametrami technologicznymi procesu odlewania, w celu wyeliminowania wykrytych wad powierzchniowych. Kontrola i analiza zdobytych w ten sposób informacji możliwa jest dzięki dynamicznie rozwijającym się nowym technologiom komputerowym i optoelektronicznym. Wraz z tą wiedzą rozwija się świadomość zastosowania techniki wizyjnej w kolejnych dziedzinach i obszarach przemysłu. Podkreślony został szczególny charakter rozwoju tej techniki, kształtującej się na przestrzeni czterdziestu lat, z których ostatnie dwie dekady to czas dynamicznie rozwijającego się przemysłu optoelektronicznego, stanowiącego podstawę rozwoju i postępu kamer wizyjnych. To właśnie kamera stała się podstawowym atrybutem wszelkich układów wizyjnych, a wprowadzone w ostatnich latach określenie "systemy wizji maszynowej" (ang. machine vision) zaczęto powszechnie utożsamiać z rozwiązaniami dedykowanymi do realizacji szeroko rozumianych zadań kontroli w przemyśle. Współczesny rynek zapotrzebowania na systemy pomiarowe to w dużej części urządzenia optyczne oparte na zastosowaniu systemów wizyjnych. Obok tradycyjnych układów optycznych, takich jak mikroskopy czy urządzenia laserowe, spotkać można szeroką gamę urządzeń wizyjnych. Realizują one zadania pomiarowe w oparciu o zarejestrowany obraz i dokonują jego automatycznej analizy. Te dwa podstawowe atrybuty układu wizyjnego sprawiają, że istnieje powszechne przekonanie, że do uruchomienia tego typu pomiarów wystarczy posiadać kamerę i oprogramowanie do analizy obrazu. Nie jest to do końca słuszne założenie. Systemy wizyjne to "inteligentne" układy pomiarowe, które w sposób automatyczny realizują zadania: rejestracji i akwizycji obrazów, następnie ich przetwarzania i analizowania, jak również, o czym się często zapomina, zadania decyzyjne. Do najprostszych tego typu poleceń należy określenie tzw. poziomu "akceptacji", przy którym następuje uznanie, że zadanie jest zrealizowane poprawnie lub też nieprawidłowo. Z tego poziomu decyzji następuje egzekwowanie zadań polegające na przykład na fizycznym odrzucaniu wyrobów wadliwych. I to właśnie w zakresie tworzenia rozwiązań dotyczących kontroli pomiarowej występuje największe zapotrzebowanie na tworzenie nowych rozwiązań wizyjnych.

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w środa, 11 grudzień 2019 12:43
Zaloguj się by skomentować

Strony internetowe