Zaloguj się

Najlepszy sposób na zoptymalizowanie kosztów logistyki

  •  Holka Piotr, Janiak Tomasz
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Piotr Holka, prezes Zarządu firmy Holkap Sp. z o.o. Piotr Holka, prezes Zarządu firmy Holkap Sp. z o.o.

W epoce fabryk 4.0 usługi czeka rewolucja. Dzielenie się zasobami i pracą ludzką może okazać się bardziej racjonalne niż zastąpienie nas robotami. Rozmowa z Piotrem Holką, prezesem Zarządu firmy Holkap Sp. z o.o.

Tomasz Janiak: Czy zgodzi się Pan z opinią, że nowe modele biznesowe wymuszają coraz bardziej elastyczne podejście do magazynowania i generalnie obsługi logistycznej?
Piotr Holka: Na podstawie moich obserwacji i opracowanego przez niezależnego eksperta "Planu rozwoju HOLKAP Sp. z o.o." uważam, że główne przyczyny elastycznego podejścia do obsługi logistycznej to - od strony "ludzkiej": umiędzynarodowienie struktury zatrudnienia, niedobór pracowników o stałym charakterze zatrudnienia, szybki wzrost kosztów pracy i koszty ochrony środowiska. Natomiast od strony organizacyjnej należą do nich: trudne do przewidzenia potrzeby klientów - naszych zleceniodawców - co do ilości zamawianych towarów i terminów realizacji zamówienia, łatwość przenoszenia produkcji w inne miejsca globu oraz ryzyka związane z sankcjami gospodarczymi. Zawsze zadaję sobie następujące pytanie: w jaki sposób i przy użyciu jakiej technologii obniżyć koszty obsługi logistycznej, w tym szczególnie magazynowej, naszych klientów? Wiem, że rywalizują oni na rynku, dążąc do wzrostu wolumenu sprzedaży swoich towarów, a my jedynie wykonujemy usługi w obszarze magazynowania. W każdym przypadku bierzemy pod uwagę to, że mieli oni jakieś powody, dla których zdecydowali się na outsourcing magazynowy i wybrali właśnie nas.
T.J.: Do niedawna współdzielenie zasobów w branży TSL najczęściej było kojarzone z transportem. Internetowe giełdy ładunków i wolnych przestrzeni ładunkowych okazały się sprawdzonym sposobem współpracy, pozyskiwania zleceń i kontrahentów. Skąd pomysł na wdrożenie w działalności Państwa firmy zasady współdzielenia zasobów magazynowych?
P.H.: W ramach Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, który jest jednym z najstarszych polskich klastrów (działa od 2006 r.), skupiającego firmy z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych, szukaliśmy klientów do rozwijanej przez nas nowej działalności usługowej, a mianowicie usług magazynowych. Wówczas zauważyliśmy, że w pewnych okresach w magazynach występują u nich spore rezerwy niewykorzystanej powierzchni (pustostany). Stało się dla nas jasne, że można ją wykorzystać dla obopólnych korzyści. Podjęliśmy wiec działania, do realizacji których zaprosiliśmy Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. W rezultacie powstała platforma webMagazyny, czyli system organizacyjny i technologiczny obsługi magazynów o rozproszonej strukturze, uwzględniający ich doraźny charakter i zarządzany z jednego miejsca, według najwyższych standardów w branży.

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 27 styczeń 2020 16:23
Zaloguj się by skomentować