Zaloguj się

Mapa drogowa do ładowania elektrycznych ciężarówek (Roadmap for Electric Truck Charging)

  •  Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych
  • Kategoria: Raporty i analizy
Polecamy! Mapa drogowa do ładowania elektrycznych ciężarówek (Roadmap for Electric Truck Charging)

Jeśli wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu ma się zakończyć sukcesem, UE musi zapewnić stacje do ładowania elektrycznych pojazdów ciężarowych, które obecnie zaczynają pojawiać się na rynku. Według raportu organizacji Transport and Environment (T&E), przy efektywnym zasięgu pojazdów do 300 km, połowę łącznej długości wszystkich tras pokonywanych przez ciężarówki w UE można by przejechać właśnie takimi pojazdami o zerowej emisji. Raport pt. Mapa drogowa do ładowania elektrycznych ciężarówek (Roadmap for Electric Truck Charging), jest publikowany w związku z przyszłoroczną rewizją dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFID), która będzie miała decydujący wpływ na infrastrukturę wykorzystywaną do zasilania ciężarówek.

Zgodnie z "mapą drogową" przygotowaną przez T&E, aby uwolnić ciężarówki od emisji, UE będzie musiała ustalić - w ramach nadchodzącego przeglądu dyrektywy - krajowe cele na rok 2025 dotyczące dostępności punktów ładowania dla ciężarówek w kluczowych ośrodkach miejskich i centrach dystrybucji. Krajowe cele dotyczące ładowarek dla ciężarówek w innych centrach i na głównych autostradach powinny być wyznaczone do roku 2030. Ciężarówki są odpowiedzialne za 22% emisji CO2 z transportu drogowego, a udział ten będzie wzrastał w miarę, jak flota aut osobowych będzie wymieniana na elektryczną - chyba że wdrożenie wykorzystania e-ciężarówek będzie odpowiednio wspierane.
Unia Europejska powinna tak poprawić dyrektywę w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFID), aby zapewnić lepszą realizację celów w zakresie ładowania elektrycznych samochodów ciężarowych. Regulacja powinna jednocześnie pozbyć się wszelkich celów dotyczących rozwoju infrastruktury gazowej i wymagać dostępu do elektrycznej wzdłuż wszystkich głównych dróg europejskich w celu obsługi przewozów długodystansowych. T&E wzywa również do zainicjowania rozwoju infrastruktury do tankowania wodoru w głównych portach UE, aby umożliwić wykorzystanie statków napędzanych wodorem, ale także ciężarówek wodorowych kursujących na terenie portów.

Marcin Korolec, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE) powiedział: - Dla Polski rewizja dyrektywy AFID i rozwój rynku elektrycznych pojazdów ciężarowych ma szczególnie ważne znaczenie. Polscy przewoźnicy drogowi są liderami jeśli chodzi o przewozy międzynarodowe - posiadamy ok. 30% europejskiego rynku. Jeśli elektryfikacja ciężarówek będzie postępować szybciej w innych państwach w UE, to stracimy te udziały w rynku. Polsce musi zależeć zarówno na elektryfikacji ciężarówek na potrzeby przewozów krajowych, jak i międzynarodowych. Chodzi o podnoszenie naszej jakości życia i budowanie konkurencyjności naszej gospodarki.

E-ciężarówki wchodzące na rynek mogą pokonać połowę odległości pokonywanych przez ciężarówki w UE.

 

Źródło: Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych

 

Cały Raport jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Raport pochodzi ze strony: https://www.transportenvironment.org/publications/roadmap-electric-truck-charging

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 02 marzec 2020 13:21
Zaloguj się by skomentować