Zaloguj się

Raport Prologis - wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych - cz. 3

Polecamy! Raport Prologis - wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych - cz. 3

W trzeciej części badania dotyczącego wpływu COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych autorzy opracowania prezentują wnioski, sformułowane na bazie danych dotyczących działalności firmy Prologis w Chinach oraz ich zastrzeżonych danych globalnych. W Chinach coraz więcej osób wraca do pracy, pojawiają się pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego, wzrasta też aktywność klientów firmy i całej branży. Opracowany przez Prologis w Stanach Zjednoczonych wskaźnik działalności przemysłowej (IBI - Industrial Business IndicatorTM), za pomocą którego analizowana jest aktywność klientów w USA, wskazuje co prawda na spowolnienie, jednak nie jest ono tak wyraźne, jak podczas światowego kryzysu finansowego w 2008 roku.

W poprzednich raportach dotyczących COVID-19 (23 marca, 26 marca) zidentyfikowano potencjalne czynniki, które mogą pomóc złagodzić kryzys na rynku nieruchomości logistycznych. Z trzeciej części badania wynika, że wykorzystanie powierzchni magazynowych pozostaje na wysokim - średnio 84-procentowym poziomie. Jest to wartość tylko nieznacznie poniżej 85-87-procentowego wyniku z ostatnich czterech lat. Nowe dane wskazują zatem na utrzymującą się ograniczoną elastyczność rynku nieruchomości pod kątem podaży. Jako że Chiny zaczynają wychodzić z kryzysu, autorzy raportu zidentyfikowali cztery kluczowe czynniki, które w nadchodzących miesiącach mogą mieć zastosowanie do sytuacji w USA i w Europie:

1. Kontynuowanie działalności.
Przez cały okres trwania epidemii działalność logistyczna była kontynuowana z wyjątkiem przypadków, w których rząd nakazał ścisłą kwarantannę. W czynnych budynkach klienci Prologis prowadzili szereg działań, które miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz podejmowali środki zaradcze. Częściej zdarzały się opóźnienia w budowie nieruchomości logistycznych, a wznowienie inwestycji zajmowało więcej czasu niż zwykle.

2. Ponowne upowszechnienie handlu elektronicznego.
Największą odporność na trudną sytuację zanotowali klienci nastawieni na konsumenta końcowego oraz dystrybucję miejską, ze szczególnym uwzględnieniem handlu elektronicznego. Dostawy, nawet w obliczu niedoboru pracowników, były kontynuowane bez poważnych zakłóceń. Podobnie jak dzieje się to w USA i Europie, wiele segmentów online osiągnęło dobre wyniki - najwyższe odnotowano w branży artykułów spożywczych i sprzedaży detalicznej. Na niższym poziomie pozostaje z kolei aktywność w branży motoryzacyjnej.

3. Podpisane umowy najmu.
Kwarantanna i ograniczenia w możliwości odbywania podróży zmniejszyły liczbę spotkań i prezentacji wolnych powierzchni w najgorszym momencie epidemii. Jednak aktywność w tym zakresie została utrzymana, aczkolwiek przebiegała w wolniejszym tempie. W lutym i marcu br. Prologis zawarł w Chinach ponad pół tuzina umów najmu obejmujących łącznie 182 000 metrów kwadratowych powierzchni - są to zarówno nowo podpisane kontrakty, jak i przedłużenia obecnych.

4. Ożywienie gospodarcze.
W styczniu i lutym nastąpiła zdecydowana poprawa w chińskiej gospodarce. W Chinach zaczyna być widoczne ożywienie gospodarcze - fabryki są ponownie otwierane, a życie w miastach wraca powoli do normy (oczywiście z zachowaniem rozsądnych środków ostrożności w zakresie bezpieczeństwa). Jednocześnie rynek zachowuje czujność na wypadek drugiej fali zarażeń COVID-19, ponieważ dalsza niestabilność gospodarcza mogłaby w najbliższym czasie obniżyć popyt w sektorze nieruchomości logistycznych.

 

Cały Raport jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Raport pochodzi ze strony: https://www.prologiscee.eu/pl/dzialalnosc-deweloperska/badania

Raport Prologis - wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych - cz. 2

Raport Prologis - wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych - cz. 4

Ostatnio zmieniany w środa, 13 maj 2020 11:32
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe