Zaloguj się

Raport Prologis - wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych - cz. 4

Polecamy! Raport Prologis - wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych - cz. 4

W czwartej części specjalnego raportu Prologis dotyczącego wpływu COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych autorzy analizują swoje poufne dane i wskazują na tendencje, które odgrywały istotną rolę w poszczególnych branżach ich klientów podczas dotychczasowych faz pandemii.

Wraz z dalszymi zmianami w łańcuchach dostaw i rozwojem zachowań konsumenckich będzie zmieniał się także popyt w sektorze nieruchomości logistycznych. Globalne portfolio Prologis, obejmujące 90 milionów metrów kwadratowych powierzchni, dobrze obrazuje zróżnicowaną bazę klientów tego rynku - nie można bowiem wskazać pojedynczej branży, która odpowiadałaby za więcej niż 15% podstawowego czynszu. To zróżnicowanie, w połączeniu z kluczową rolą łańcucha dostaw we wszystkich formach generowania przychodów zwiększa odporność, ponieważ obecnie rozwija się niemal 60% branż, w których działają klienci tej firmy.

Dział Badań Prologis podzielił wpływ COVID-19 na rynek na trzy fazy: gospodarkę Zostań w Domu; Ożywienie oraz Nową Normalność (New Normal). W tym raporcie autorzy skoncentrowali się na dwóch pierwszych fazach i powiązali je z kluczowymi tendencjami, które mogą doprowadzić do wzrostów lub spadków na rynku nieruchomości logistycznych, w zależności od branży, w której działają ich klienci. Sprzedaż detaliczna według kategorii, podana w spisie U.S. Census, przedstawia wyniki względne. W kolejnym raporcie skoncentrują się natomiast na wnioskach dotyczących łańcucha dostaw, jakie można wyciągnąć w związku z pandemią; poświęcą też jeszcze więcej uwagi kluczowym branżom, w których działają ich klienci oraz przyjrzą się możliwym długoterminowym skutkom obecnej sytuacji.

Analiza dotyczy faz gospodarczych w okresie pandemii:
1. Gospodarka Zostań w Domu. Sprzedaż detaliczna według kategorii w marcu - analizowana pod kątem branż nieruchomości logistycznych - osiągnęła wynik lepszy o 730 punktów bazowych, spadając o 1,4% w porównaniu do 8,7% dla całkowitej sprzedaży detalicznej.
2. Ożywienie. Podczas poprzednich recesji sprzedaż detaliczna w branżach nieruchomości logistycznych osiągnęła wynik lepszy o 330 punktów bazowych, w porównaniu ze wzrostem całkowitej sprzedaży detalicznej.

 

Cały Raport jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Raport pochodzi ze strony: https://www.prologiscee.eu/pl/dzialalnosc-deweloperska/badania

Raport Prologis - wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych - cz. 3
Raport Prologis - wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych - cz. 5

Ostatnio zmieniany w czwartek, 21 maj 2020 14:27
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe