Zaloguj się

Wpływ autonomicznych środków transportu na nieruchomości komercyjne

Polecamy! Wpływ autonomicznych środków transportu na nieruchomości komercyjne

W raporcie firmy Cushman & Wakefield pt. "Understanding the impact of autonomous vehicles on commercial real estate", omawiającym potrzeby kształtowania świadomości wpływu autonomicznych środków transportu na nieruchomości komercyjne, podkreśla się m.in., że postępująca urbanizacja - połączona ze wzmożonym popytem na towary oraz potrzebą masowego przemieszczania się ludzi - wiąże się z większym, niż kiedykolwiek, zapotrzebowaniem na szeroko rozumianą mobilność.

Przewiduje się, że pełne wdrożenie pojazdów autonomicznych bez kierowców nie nastąpi wcześniej, niż w latach 2030-2040 ze względu na m.in. koszty wycofania pojazdów nieautonomicznych z eksploatacji, konieczność dostosowania ich do transportu towarowego oraz uzyskania przez nie oczekiwanych osiągów i norm bezpieczeństwa w eksploatacji. Ponadto tzw. floty Connected Autonomous Vehicles (CAV) będą eksploatowane na obszarach geograficznych wyznaczonych w ciągu najbliższych 5-10 lat i pomogą wypełnić luki tranzytowe lub zapewnią dedykowane rozwiązania dla dużych zamkniętych obszarów, takich jak: lotniska, kampusy uniwersyteckie czy parki technologiczne. Może to obejmować np. uzupełnienie w zakresie połączeń na ostatniej mili, jakie obecnie pojawiają się w transporcie zbiorowym. Zakłada się także, iż coraz więcej miast zaadoptuje usługi Mobility as a Service (MaaS), które umożliwią mieszkańcom planowanie, rezerwowanie i opłacanie różnych form prywatnego i publicznego transportu za pomocą jednej platformy. Będzie to korzystne dla miast o dobrym poziomie istniejącego transportu publicznego i infrastrukturze otwartych danych. Należy się spodziewać, że technologia AV (Autonomous Vehicles) zostanie najwcześniej wdrożona w sektorze transportu towarów, a usługi przewozowe w ogóle będą świadczone przez przedsiębiorstwa prywatne, operatorów transportu publicznego lub partnerskie zrzeszenia międzysektorowe. Na zakres i harmonogram wdrożeń prawdopodobnie duży wpływ będą miały reakcje osób pracujących w tym sektorze oraz ich nastawienie wobec rekonfiguracji dotychczas pełnionych ról, redundancji lub przegrupowania w ramach zmieniających się struktur organizacyjnych np. firm przewozowych.

Logistyka
Wykorzystanie automatyzacji w środowisku magazynowym nie jest niczym nowym, ponieważ wiele firm wykorzystuje oprogramowanie do sortowania lub uzupełniania towarów. Natomiast obecne ograniczenia wydajności sprzętu (tj. robotów) i ich wysokie koszty w porównaniu z pracą człowieka oznaczają, że technologia ta nie jest jeszcze należycie rozpowszechniona i ogranicza się przede wszystkim do realizacji zadań pomocowych dla pracowników. Istnieją jednak powody, aby sądzić, że pojazdy autonomiczne (AV) będą odgrywać ważną rolę w logistyce w ciągu najbliższych 5-10 lat. Logistyka miejska jest nadal kosztowna, zajmując 50% lub więcej całkowitych kosztów łańcucha dostaw w Europie. Oznacza to, że producenci, sprzedawcy detaliczni i przedsiębiorstwa logistyczne poszukują i będą poszukiwać technologii zwiększających wydajność pracy i zarazem obniżających jej koszty. Inwestycje przedsiębiorstw logistycznych w AV mogą być również spowodowane zmianami w przepisach dotyczących zatrudnienia, które mogłyby uczynić wykorzystywane obecnie systemy doręczeń mniej elastycznymi i droższymi. Jednakże znaczącym impulsem do tworzenia nowych rozwiązań w zakresie transportu towarowego w miastach może stawać się dążenie do zmniejszania zatorów komunikacyjnych.

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

 

Artykuł pochodzi z czasopisma Logistyka 3/2018.
E-wydanie czasopisma jest dostępne w naszej ofercie!

Ostatnio zmieniany w czwartek, 06 sierpień 2020 12:20
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe