Zaloguj się

Logistyka przyszłości - cz. 5 - Zrównoważony rozwój

Polecamy! Logistyka przyszłości - cz. 5 - Zrównoważony rozwój

Zbyt często w przeszłości zrównoważony rozwój był postrzegany jako koszt dla firmy. Biznes uważał, że inwestowanie w zrównoważone technologie i innowacje, w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko czy społeczeństwo, jest zbędnym wydatkiem i niekorzystnie wpływa na wynik finansowy.

Należy jednak podkreślić, że zrównoważony rozwój napędza wydajność - szczególnie dotyczy to logistyki. Nie trzeba rezygnować z rentowności, aby w sposób zrównoważony rozwijać łańcuchy dostaw. Warto zaznaczyć, że zrównoważona logistyka nie wymaga kompromisów w zakresie efektywności. Przyjazne dla środowiska rozwiązania przynoszą także wymierne oszczędności, pozostawiając czas transportu czy terminowość na tym samym poziomie. W dzisiejszym społecznie świadomym środowisku pracownicy i klienci przywiązują dużą wagę do pracy i wydawania pieniędzy w przedsiębiorstwach, w których priorytetem jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Warto podkreślić, że w dobie Internetu tego typu działania są łatwe do zweryfikowania, tak więc nawet najlepszy PR bez pokrycia w czynach może szybko przynieść odwrotny skutek.

W obszarze logistyki mówi się głównie o wykorzystywaniu tzw. zielonego transportu, który pozwala na zmniejszenie emisji spalin, o zwiększaniu ergonomii i bezpieczeństwa pracy poprzez wdrożenia z zakresu automatyki, robotyki czy wykorzystaniu egzoszkieletów. Kolejnym wątkiem, silnie wspierającym zrównoważony rozwój, jest także przejście na model ekonomii współdzielenia (a docelowo urzeczywistnienie koncepcji Fizycznego Internetu) w ramach realizacji procesów logistycznych. Osiągnięcie tej wizji wymaga jednak współdziałania. Musimy zaakceptować, że żadna firma nie może tego zrobić sama. Partnerstwo i szeroka współpraca mają zasadnicze znaczenie dla rozwiązania największych wyzwań zarówno tych środowiskowych, społecznych jak i ekonomicznych, z którymi muszą się zmierzyć przedsiębiorstwa.

Rozdział 5: "Zrównoważony rozwój" jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Cały raport jest dostępny na stronie: https://raport.ilim.poznan.pl

Logistyka przyszłości - cz. 4 - Ekonomia współdzielenia w logistyce

Ostatnio zmieniany w środa, 04 listopad 2020 15:17
Zaloguj się by skomentować