Zaloguj się

Logistyka przyszłości - cz. 4 - Ekonomia współdzielenia w logistyce

Polecamy! Logistyka przyszłości - cz. 4 - Ekonomia współdzielenia w logistyce

Polska w rankingu Sharing Economy Index zdobyła 92. miejsce na 213 przeanalizowanych państw. Zajęliśmy 22. miejsce w Unii Europejskiej, co pokazuje, że w Polsce istnieje wciąż duży potencjał dla rozwoju usług z obszaru ekonomii współdzielenia.

Sharing economy jest głównie kojarzona z rozwiązaniami społecznymi, dzięki którym dokonujemy transakcji wiązanych, budując tym samym relacje międzyludzkie, W klasycznym ujęciu ekonomia współdzielenia polega na oddaniu komuś do dyspozycji własnych zasobów, z których się nie korzysta lub których ma się w nadmiarze, w zamian za uzyskanie jakiejś korzyści. Dzięki temu zasób jest lepiej wykorzystywany, co może prowadzić do obniżenia kosztów użytkowania i pozytywnie oddziaływać na środowisko.

Warto jednak zauważyć, że trend ten coraz częściej pojawia się także w relacjach biznesowych w obszarze logistyki. Propagowanie współdzielenia w zakresie usług logistycznych podyktowane jest nieefektywnością i niestabilnością obecnej organizacji systemu logistycznego. Transport, z uwagi na niepełne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej i ograniczone informacje o dostępności zasobów w czasie rzeczywistym, generuje znaczne koszty zarówno ekonomiczne, społeczne jak i środowiskowe. Podobna sytuacja ma miejsce w obszarze magazynowania. Mimo stałego rokrocznego 20% wzrostu oddawanych do użytku nowych powierzchni magazynowych, wynikającego przede wszystkim z rosnącego popytu generowanego przez najemców, oraz z uwagi na relatywnie niski wskaźnik pustostanów wynoszący obecnie około 4% powierzchni, dostępność wolnych obszarów składowania jest ograniczona. Co więcej, istnieje duża liczba przedsiębiorstw, których magazyny są wypełnione w mniejszej ilości niż zalecane wskaźniki wypełnienia (85%). Użytkownicy nowych magazynów posiadających niewykorzystane powierzchnie, oraz posiadacze starych nieużywanych magazynów mogą połączyć siły, aby wspólnie wykorzystywać swoje zasoby poprzez ich współdzielenie, zmniejszając tym samym swoje koszty.

Taka współpraca horyzontalna (kiedy to firmy na tym samym poziomie łańcucha dostaw tj. dostawcy, nabywcy czy operatorzy nawiązują współpracę partnerską) jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Przykładem takiego rodzaju współpracy w dziedzinie transportu i logistyki jest współdzielenie np. zasobów transportowych czy infrastruktury magazynowej. Bardziej całościowe spojrzenie na poszczególne łańcuchy dostaw przynosi wiele korzyści dla branży logistycznej, takich jak wyższe wskaźniki zapełnienia pojazdów, niższe koszty transportu i mniejsze emisje związane z transportem pozytywnie wpływając na zrównoważony rozwój.

Pierwsze rynkowe testy współdzielenia łańcucha dostaw zostały przeprowadzone przez firmy P&G i Tupperware. Dzięki kooperacji i wspólnemu planowaniu dystrybucji udało im się obniżyć koszty logistyczne o 15%, zredukować emisje CO2 o 2 mln ton w ciągu roku i zwiększyć wykorzystanie powierzchni ładunkowej z 55% do 85%.

Rozdział 4: "Ekonomia współdzielenia w logistyce" jest dostępny poniżej w formacie PDF.

 

Cały raport jest dostępny na stronie: https://raport.ilim.poznan.pl

Logistyka przyszłości - cz. 3 - Logistyka e-commerce

Logistyka przyszłości - cz. 5 - Zrównoważony rozwój

Ostatnio zmieniany w środa, 04 listopad 2020 15:16
Zaloguj się by skomentować