Zaloguj się

Polskie porty morskie w 2020 roku. Podsumowanie i perspektywy na 2021 rok - raport Actia Forum

Polecamy! Polskie porty morskie w 2020 roku. Podsumowanie i perspektywy na 2021 rok - raport Actia Forum Fot. Pixabay

W 2020 roku polskie porty (Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście) przeładowały łącznie blisko 104 mln ton ładunków, co stanowi spadek o 4% w stosunku do 2019 roku. To pierwszy spadek łącznych obrotów od 2011 roku. Zmniejszone przeładunki zanotowały Port Gdańsk oraz Port Szczecin-Świnoujście, z kolei Port Gdynia pomimo pandemii zakończył rok z wyższym wynikiem niż w 2019 roku.

Duży wzrost przeładunków nastąpił w grupie zboża (+3,7 mln ton) - szczególnie zauważalny w Porcie Gdynia (+2,2 mln ton). Istotne ograniczenie przeładunków we wszystkich analizowanych portach dotyczył grup węgiel i koks (-2,9 mln ton) oraz paliwa (-3,4 mln ton). Przeładunki kontenerów w 2020 roku uległy zmniejszeniu (-4,3%) po raz pierwszy od 2015 roku. Na spadek przyczyniło się głównie zmniejszenie przeładunków w Porcie Gdańsk (-7,2%). Z kolei Port Gdynia oraz Port Szczecin-Świnoujście odnotowały wzrosty. W segmencie ładunków skonteneryzowanych szczególnie trudna była pierwsza połowa 2020 roku, wówczas miały miejsce największe spadki. Również w segmencie ładunków ro-ro odnotowano zmniejszenie wolumenów. Przeładunki jednostek frachtowych uległy ograniczeniu w każdym z portów, a łącznie we wszystkich portach zanotowano spadek o 5,6% do poziomu 779 tys. sztuk. Z kolei obsługa aut osobowych w ruchu promowym zmniejszyła się o jedną czwartą (do poziomu 309 tys. samochodów osobowych).

W minionym roku, ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się w ruchu międzynarodowym, znacznemu ograniczeniu uległa liczba pasażerów regularnych linii promowych. W 2020 roku wszystkie porty polskie obsłużyły 1,47 mln pasażerów, co oznacza liczbę o 23,2% mniejszą niż w roku 2019. Negatywne skutki pandemii szczególnie dotkliwie dało się odczuć w segmencie obsługi statków wycieczkowych. Większość armatorów odwołała rejsy i w konsekwencji w gdańskim porcie miało miejsce tylko 6 zawinięć wycieczkowców z 84 planowanych, a w gdyńskim tylko jedno z 50 planowanych.

Na tym etapie trudno prognozować jak może wyglądać cały rok 2021 dla działalności portowej, obecny rok będzie bowiem również stał pod znakiem pandemii. Jednak wyniki portów morskich na początku tego roku pozwalają na optymistyczne nastroje, w styczniu br. wszystkie porty polskie zanotowały wzrost przeładunków w porównaniu ze styczniem 2020 i były to dość istotne wzrosty (+13,6% Port Gdynia, +8,8% Port Gdańsk oraz +7,7% Port Szczecin-Świnoujście).

Cały Raport jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Raport pochodzi ze strony: https://www.actiaforum.pl

Ostatnio zmieniany w środa, 31 marzec 2021 12:45
Zaloguj się by skomentować