Zaloguj się

Zewnętrzne koszty transportu drogowego a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw transportowo-logistycznych

Polecamy! Zewnętrzne koszty transportu drogowego a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw transportowo-logistycznych

Transport to dział gospodarki narodowej, który ma istotny wpływ na jej rozwój. Każda działalność gospodarcza związana jest z działalnością transportową (dowóz osób do pracy, dostarczenie niezbędnych do produkcji surowców i materiałów, dystrybucja produktów). Łatwa dostępność, możliwość szybkiego przemieszczania osób oraz towarów do miejsc docelowego przeznaczenia, którą oferuje transport drogowy spowodowała, że zdominował on rynek przewozowy większości krajów.

Transport drogowy niesie za sobą korzyści, jak i szereg negatywnych skutków. Zewnętrzne koszty związane z działalnością transportową zagrażają środowisku i bezpieczeństwu użytkowników dróg. Zalicza się do nich zanieczyszczenie wód, powietrza i gleb, emisję hałasu, wypadki transportowe. Społeczna odpowiedzialność biznesu pełni ważną rolę w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem transportowym. Podmioty te zaczynają rozumieć, że oczekuje się od nich nie tylko dostarczania wyrobów i usług, ale również aktywnego udziału w rozwiązywaniu problemów społecznych, ekonomicznych oraz ekologicznych.

Zewnętrzne koszty transportu drogowego
Dynamiczny rozwój transportu w ostatnich dekadach jest istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego świata i zarazem znaczącym źródłem uciążliwości, problemów i kosztów, szczególnie istotnych w skali lokalnej (zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych). Koszty transportu można podzielić na:

  • wewnętrzne (prywatne) - ponoszone przez osobę prowadząca działalność transportową,
  • zewnętrzne - mające wpływ na innych, ustalane poza systemem księgowości przedsiębiorstwa transportowego.

Zewnętrzne koszty transportu to wszelkie koszty zużycia środków służące do wytworzenia usługi transportowej, które nie są ponoszone przez kupującego i wytwórcę usługi, ale przez podmiot trzeci, czyli ogół społeczeństwa. Zewnętrzne koszty transportu określić można jako negatywne skutki zewnętrzne działalności usługowej związanej z przemieszczaniem się osób i dóbr materialnych przy użyciu odpowiedniego środka np. samochodu. Koszty te ponoszone są przede wszystkim przez tzw. obrzeże, nie przez wytwórcę czy użytkownika, oraz nie są rekompensowane w cenie usługi.

Wyznaczenie wszystkich kosztów zewnętrznych oddziaływania systemu transportowego na otoczenie jest zagadnieniem trudnym, w istocie bardzo subiektywnym. Do kosztów zewnętrznych zaliczyć można koszty związane z negatywnymi dla środowiska naturalnego i życia człowieka skutkami działalności transportu drogowego:

  • zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby,
  • emisja hałasu,
  • wypadki transportowe (niepokryte przez system ubezpieczeń, odszkodowań).

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

 

Artykuł pochodzi z czasopisma LOGISTYKA 5/2018.
e-wydanie czasopisma jest dostępne w naszej ofercie!

Logistyka 5/2018

Ostatnio zmieniany w środa, 24 marzec 2021 20:28
Zaloguj się by skomentować