Zaloguj się

Zmodernizowany terminal w Woli Baranowskiej zwiększy możliwości przeładunkowe PKP LHS

Polecamy! Zmodernizowany terminal w Woli Baranowskiej zwiększy możliwości przeładunkowe PKP LHS Fot. PKP LHS

Janusz Mincewicz rozmawia ze Zbigniewem Tracichlebem, prezesem PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

Janusz Mincewicz: PKP LHS otrzymała zgodę Komisji Europejskiej na dofinansowanie terminala w Woli Baranowskiej. W jaki sposób wpłynie to na poprawę pracy PKP LHS?
Zbigniew TracichlebZbigniew Tracichleb: Budowa terminala przyczyni się do poprawy infrastruktury przeładunkowej w województwie podkarpackim oraz pozwoli zwiększyć ilość towarów transportowanych koleją. Celem inwestycji jest zwiększenie udziału towarów przewożonych koleją, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko w wyniku przeniesienia ruchu towarowego z dróg na tory oraz poprawa dostępności transportowej i przeładunkowej województwa podkarpackiego. To kolejny terminal na linii szerokotorowej, który zwiększy nasze możliwości przeładunkowe i poprawi skomunikowanie województwa podkarpackiego. Dzięki dogodnemu położeniu, w pobliżu ważnych szlaków kolejowych i drogowych zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa i cała gospodarka zyskają nowy impuls do rozwoju.

J. M.: Czy terminal będzie przystosowany do obsługi przewozów intermodalnych?
Z. T.: Tak, w ramach inwestycji powstanie w pełni funkcjonalny terminal przeładunkowy przystosowany również do obsługi przewozów intermodalnych. Nowy plac przeładunkowy będzie miał powierzchnię ponad 40 tys. m kw. Przebudowany zostanie również układ torowy, droga dojazdowa i urządzenia sterowania ruchem kolejowym, a także infrastruktura telekomunikacyjna, energetyczna i wodno-kanalizacyjna. Ponadto, terminal zostanie wyposażony w sprzęt przeładunkowy. Oprócz kontenerów przewidujemy także przeładunek towarów nieskonteneryzowanych m.in. węgla, minerałów, materiałów budowlanych, drewna, nawozów, szkła i wyrobów ceramicznych. Terminal będzie wykorzystywany również do obsługi magazynowej, celnej, inspekcji i usług pomocniczych. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.

J. M.: Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zarządca terminala PKP LHS, zapewni zainteresowanym podmiotom dostęp do planowanej infrastruktury na niedyskryminujących i przejrzystych warunkach rynkowych. Skąd będą środki na ten projekt?
Z. T.: Pomoc publiczna ze środków podkarpackiego programu operacyjnego wyniesie 16,8 mln zł, czyli 40,35% wydatków kwalifikowanych. Zwracam uwagę, że budowa terminala jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie międzynarodowym transportem kolejowym. W ciągu roku na nowej trasie z Xi’an do Sławkowa spółka PKP LHS uruchomiła 40 pociągów, przewożąc łącznie 3 060 TEU. Brak konieczności przeładunku na granicy oraz dedykowana do transportu towarowego linia szerokotorowa umożliwiają osiągnięcie rekordowej prędkości przejazdu: ok. 12 dni z Xi’an do Euroterminala Sławków. W grudniu 2020 r. uruchomione zostało kolejne połączenie z Chongqing.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 15 czerwiec 2021 11:05
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe