Zaloguj się

Raport Prologis - Co rządzi podażą w nieruchomościach logistycznych?

Polecamy! Raport Prologis - Co rządzi podażą w nieruchomościach logistycznych? Fot. Prologis

Analitycy z Działu Badań firmy Prologis zakładają, że w najbliższej przyszłości popyt na nieruchomości logistyczne będzie się utrzymywać na wysokim poziomie. W najnowszym raporcie skupiają się więc na siłach, które rządzą podażą.

Transformacja nieruchomości logistycznych ma interesującą trajektorię, dlatego eksperci z firmy Prologis przyjrzeli się bliżej czynnikom strukturalnym stojącym za trendami w podaży. Wyrażają przy tym nadzieję, że klienci wyposażeni w tę wiedzę będą mogli lepiej przygotować się na zmiany po stronie popytu.
Biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z barier w podaży, analitycy prognozują, że w ciągu najbliższej dekady w większości lokalizacji nie uda się zaspokoić popytu. Wśród zmian, które będą wpływać na nową podaż, należy wskazać na:

- Znaczące bariery dla nowej podaży. Bariery dla nowej podaży istotnie wzrosły, powodując większą niż kiedykolwiek różnicę pomiędzy poziomem obecnej a nowej podaży. Są wśród nich:

  • bariery geograficzne - brakuje gruntów mogących pomieścić budynki, które wykażą się odpornością na przyszłe zmiany. Jest to szczególnie widoczne w największych ośrodkach konsumpcyjnych
  • bariery ekonomiczne - koszty odtworzenia ciągle rosną, ponieważ zmiany urbanizacyjne napędzają konkurencję wśród graczy na rynku nieruchomości
  • bariery administracyjne - procedury wydawania pozwoleń budowlanych i planistycznych są trudniejsze, droższe i bardziej czasochłonne niż kiedykolwiek wcześniej, co podnosi koszty inwestycji i obniża potencjalną podaż.

- Rosnące wymagania budowlane. Współczesne obiekty podnoszą swoją wydajność operacyjną dzięki lokalizacji, funkcjonalności i zastosowaniu ekologicznych rozwiązań. Lokalizacja wciąż jest najważniejsza, jednak rośnie znaczenie zastosowania najnowszych rozwiązań, które poprawiają produktywność, zwiększają komfort pracy i stopień wykorzystania nowoczesnych technologii. Wdrożenia te podnoszą jednak koszt budowy. Z drugiej strony nowe regulacje prawne, mogą utrudniać inwestycje w określonych lokalizacjach. W takiej sytuacji budynki, które powstały w duchu zrównoważonego budownictwa i wyposażone są w ekologiczne rozwiązania, pomagają najemcom i właścicielom nieruchomości w dostosowaniu się do zmian prawnych. Jednocześnie starzenie się obiektów skutecznie zmniejsza skalę konkurencyjnej podaży i napędza potrzebę budowy obiektów zastępczych.
- Pogłębiające się zróżnicowanie między nieruchomościami.
Wskazane trendy wpływają na zmniejszenie wrażliwości na cenę wśród najemców - dotyczy to budynków w dobrych lokalizacjach lub oferujących najnowsze rozwiązania konstrukcyjne. To sprawia, że czynsze w nich rosną. Zmiany po stronie popytu prawdopodobnie zintensyfikują ten trend, ponieważ:

  • rozwój e-fulfilment oraz potrzeba szybkiego uzupełniania zapasów powodują wzrost popytu w rejonie centrów miast, gdzie występuje niedobór nieruchomości logistycznych;
  • ewolucja w zakresie budynków przygotowanych na to, co przyniesie przyszłość ogranicza nową podaż, tym szybciej im bardziej rosną koszty budowy, a starzejące się budynki zwiększają popyt na powierzchnie klasy A.

 

Cały Raport jest dostępny poniżej w formacie PDF.

Raport pochodzi ze strony: https://www.prologisce.eu/pl/logistics-industry-research/co-rzadzi-podaza-w-nieruchomosciach-logistycznych

Ostatnio zmieniany w czwartek, 24 czerwiec 2021 11:29
Zaloguj się by skomentować