Zaloguj się

Cloud computing w zarządzaniu łańcuchem dostaw

  •  Tomasz Majchrzak
  • Kategoria: Logistyka
Polecamy! Cloud computing w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Nowe technologie przetwarzania w chmurze umożliwiają przełomowe innowacje w aplikacjach zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Management). Większość strategii łańcucha dostaw pochodzi z wcześniejszych okresów, kiedy środowisko biznesowe było bardziej stabilne. Przy przewidywalnych cyklach koniunkturalnych kompetentne zespoły kierownicze mogły poruszać się po bieżących wyzwaniach i docelowo koncentrować swoje strategie łańcucha dostaw na redukcji kosztów.

Osiągano to częściowo poprzez obniżenie kosztów produkcji w lokalizacjach oddalonych od głównych rynków, racjonalizację bazy dostawców, redukcję zapasów poprzez integrację partnerów w "ekosystem" oraz stosowanie zasad Lean w ich procesach. Rosnące koszty transportu i wymóg terminowych dostaw sprawiły, że interoperacyjność branży logistycznej stała się czynnikiem krytycznym. Wysokie koszty transakcyjne są wąskim gardłem we współpracy zarówno pomiędzy małymi, jak i globalnymi podmiotami gospodarczymi. Najlepszym rozwiązaniem, które jednocześnie wpływa na koszty i wymianę informacji może być przetwarzanie w chmurze. Architektura chmury, poprzez swoją elastyczność i dostępność, pozwala optymalizować koszty działalności gospodarczej związane z IT i zwiększa szybkość transferów informacji pomiędzy różnymi podmiotami w sieciach logistycznych. Chmura automatyzuje i zapewnia kompletne rozwiązanie obliczeniowe dla branży logistycznej, a także podnosi poziom wydajności przetwarzania danych.

Giganci w chmurze
Wymiana informacji w logistyce decyduje o efektywności współpracy w całym łańcuchu, dlatego menadżerowie zajmujący się operacjami logistycznymi rozumieją kluczową rolę innowacyjnej infrastruktury informatycznej. Stąd rosnąca popularność rozwiązań typu cloud logistics. Rynek systemów informatycznych wspierających i automatyzujących przebieg procesów biznesowych, dla których oferowane są rozwiązania "w chmurze", obejmuje swym zasięgiem obok infrastruktury sprzętowej wiele klas systemów informatycznych dedykowanych do obsługi określonych obszarów przedsiębiorstwa, na przykład magazyn, procesy transportowe, czy też obsługa przedsiębiorstwa, jako całości. Systemy dostępne "w chmurze" oferują dziś zarówno światowi giganci rynku informatycznego, jak SAP, Oracle, Microsoft, a także mniejsze podmioty, które w ten sposób szukają źródeł uzyskania przewagi konkurencyjnej. Na polskim rynku popularność zyskują rozwiązania lokalnych dostawców, takie jak Comarch Cloud ERP, czy Netia Compute.

Koncepcja chmury obliczeniowej obejmuje trzy główne modele dostarczania usług w chmurze:

- Infrastruktura jako usługa (Infrastructure as a Service) to dostarczanie podstawowych zasobów obliczeniowych (np. przetwarzanie, przechowywanie i sieci) jako usługa.

- Platforma jako usługa (Platform as a Service) stanowi platformę obliczeniową i szereg rozwiązań, na którym można tworzyć i udostępniać aplikacje i usługi przy użyciu koncepcji programowania i narzędzi wspieranych przez dostawcę.

- Oprogramowanie jako usługa (Software as a Service) jest modelem wdrażania oprogramowania, który dostarcza aplikacje jako usługi online, na żądanie.

Producenci coraz częściej dostarczają swoje aplikacje jako usługi online. Umożliwia to ich klientom korzystanie z tych usług oprogramowania na żądanie. Klienci są w ten sposób uwolnieni od zarządzania oprogramowaniem pośredniczącym i infrastrukturą. W ten sposób zasoby mogą być wykorzystywane bardziej efektywnie, a działania konserwacyjne mogą być scentralizowane. Korzyści te, jeśli dobrze osiągnięte przez dostawcę SaaS, mogą dodać wartość do oferty i zmniejszyć koszty operacyjne świadczenia usług związanych z oprogramowaniem.

Chmura obliczeniowa w szybkim tempie dojrzewa w celu wsparcia rozwiązań do wspólnego zarządzania transportem (w systemach klasy TMS) wraz z innymi aspektami zarządzania transportem, takimi jak pozyskiwanie przepustowości sieci, solidna widoczność i zarządzanie nagłymi zdarzeniami oraz funkcje pomocnicze, w tym płace za transport i audyt. Możliwości te pozwalają firmom na "zamknięcie pętli" procesów typu "procure-to-pay" i weryfikację, czy ulepszona wydajność może być dostarczona w zakresie wyboru operatora, śledzenia / płacenia / audytu i analizy wydatków. Ponadto, rozwiązania w chmurze, stanowią centralne repozytorium globalnych treści handlowych, do których można uzyskać dostęp na żądanie.

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.

 


Artykuł pochodzi z czasopisma LOGISTYKA 3/2019.
e-wydanie czasopisma jest dostępne w naszej ofercie!
Czasopismo Logistyka 3/2019

Ostatnio zmieniany w wtorek, 31 sierpień 2021 12:25
Zaloguj się by skomentować