Zaloguj się

Fizyczny Internet - najwyższa forma ekonomii współdzielenia

Polecamy! Fizyczny Internet - najwyższa forma ekonomii współdzielenia

Obecny poziom efektywności dystrybucji i przepływu dóbr w łańcuchach dostaw, oraz sytuacja w obszarze globalnej logistyki pozostawia wiele do życzenia. Przejawia się to nie tylko w aspekcie ekonomicznym, ale również środowiskowym i społecznym. Mimo wielu prób optymalizacji procesów, producenci, a także operatorzy logistyczni, dystrybutorzy i finalni klienci nadal ponoszą bardzo wysokie koszty związane z obsługą towarów, a czas realizacji zamówień jest nadal zbyt długi w stosunku do oczekiwań odbiorców.

Rozwiązanie tej nierównowagi, jest zadaniem na skalę światową. Celem tego wielkiego wyzwania jest umożliwienie globalnego, zrównoważonego rozwoju mobilności (transportu, przenoszenia) dóbr fizycznych, ich magazynowania, realizacji (produkcja, montaż, obróbka) oraz dystrybucji do finalnego klienta. Z ekonomicznego punktu widzenia celem jest pomnożenie zysków w obszarze globalnej logistyki, produkcji i transportu, dzięki wzrostowi efektywności realizacji procesów w nich zachodzących. Z perspektywy środowiska, głównym zadaniem jest obniżenie globalnego zużycia energii, bezpośredniego i pośredniego zanieczyszczenia powietrza CO2 oraz emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo napotykamy aspekt społeczny, taki, jak potrzeba wzrostu jakości życia osób zatrudnionych w obszarze logistyki, a także całej populacji, dzięki lepszemu dostępowi do infrastruktury i informacji związanych z przepływem towarów.

Model współpracy przedsiębiorstw
Model współpracy przedsiębiorstw zmieniał się na przestrzeni lat. Zmieniały się również determinanty oraz bariery i ryzyka związane z kooperacją w obszarze logistyki i sieci dystrybucji. W związku z wciąż nierozwiązanymi problemami branży istnieje silna potrzeba rozwoju nowych form. Koncepcja Fizycznego Internetu to kolejny krok w kierunku ewolucji sieci logistycznych, bazująca na pełnym współdzieleniu globalnych łańcuchów dostaw, zasobów i infrastruktury, przy jednoczesnym wykorzystaniu standardowych, modularnych opakowań. Jej głównym celem jest stworzenie uniwersalnych ram współpracy w otwartym środowisku logistycznym, przy pełnym i niezachwianym przepływie informacji i kooperacji, która wykracza daleko poza standardowe ramy. Docelowo Fizyczny Internet ma zastąpić obecnie istniejące modele logistyczne.
Fizyczny Internet ma na celu przekształcenie sposobu obsługi, magazynowania, dystrybucji i realizowania dostaw towarów, zmierzające w kierunku zwiększenia globalnej efektywności logistyki i zrównoważonego rozwoju. Ta innowacyjna koncepcja opiera się na trzech głównych filarach:

- Połączona infrastruktura oznacza, że przedsiębiorstwa rozpoczną działania mające na celu optymalizację eksploatacji takich zasobów, jak powierzchnie magazynowe, ładowność pojazdów czy przepustowość systemów produkcyjnych poprzez ich współdzielenie. Obecna sytuacja wskazuje, że większość firm nie jest w stanie samodzielnie w pełni wykorzystać swojego potencjału, zamrażając tym samym swój kapitał. Rynek usług logistycznych będzie dążył do stworzenia wspólnej infrastruktury. Centra logistyczne, huby i punkty tranzytowe rozmieszczone na całym świecie będą szeroko dostępne dla wszystkich operatorów, tworząc tym samym jedną globalną sieć. Możliwość korzystania z dużej ilości punktów przeładunkowych pozwoli na zwiększenie efektywności przewozu.

- Wprowadzenie modularnych jednostek ładunkowych. Próbuje się to osiągnąć poprzez zastosowanie analogii koncepcji przesyłu danych w Internecie Cyfrowym, w procesach fizycznej dystrybucji w świecie rzeczywistym. Cyfrowy Internet nie przekazuje samych informacji, a jedynie przesyła pakiety z wbudowanymi informacjami. Pakiety te są zaprojektowane w taki sposób, aby były łatwo rozpoznawalne przez sieci internetowe. Informacja w ramach pakietu jest zamknięta i nie jest bezpośrednio rozkodowana przez sieć. Nagłówek pakietu zawiera wszystkie informacje niezbędne do jego identyfikacji oraz wyznaczenia trasy przesyłki do miejsca przeznaczenia. Cyfrowy Internet bazuje na protokołach, które strukturyzują pakiety danych niezależnie od środka przesyłki. W ten sposób mogą one być przetwarzane w różnych układach i sieciach, takich, jak modemy, przewody światłowodowe, routery, sieci lokalne, Intranet, Extranet i wirtualne sieci prywatne. Analogicznie do tego Fizyczny Internet (otwarta sieć logistyczna) nie będzie obsługiwał towarów bezpośrednio (niezależnie czy są to surowce, materiały, części, lub gotowe produkty), a jedynie manipulował specjalnie zaprojektowanymi modularnymi pojemnikami, które pozwalają na hermetyzację tych dóbr. Docelowe rozwiązanie zakłada całkowitą wymianę systemu paletowego na system modularnych jednostek ładunkowych. Wiąże się to oczywiście z potrzebą dostosowania pojazdów, urządzeń manipulacyjnych czy powierzchni magazynowych, które pozwolą na obsługę tego typu opakowań. Jednakże symulacje przeprowadzone na potrzeby projektów badawczych pokazują jednoznacznie, że poczynione inwestycje w długim terminie pozwolą na znaczne obniżenie kosztów logistycznych i strat związanych z przemieszczaniem towarów.

Kontenery, dzięki rozkładanym panelom, mogą tworzyć pudła o różnych wymiarach, dostosowanych do indywidualnych potrzeb wysyłającego. M-Box'y są łatwe do manipulacji, magazynowania, transportu, ładowania i kompozycji. Posiadają one standardowe oznaczenia rozpoznawalne w całym systemie oraz wyposażone są w czujniki i nadajniki pozwalające zachować pełną kontrolę podczas realizacji procesu transportowego. Dzięki temu bezpieczeństwo przesyłki zachowane jest na całej trasie, a wszystkie ogniwa zaangażowane w dystrybucję mają pełen podgląd statusu realizacji zlecenia. Co więcej, jest to opakowanie wielokrotnego użytku i łatwe do recyclingu.

 

Cały artykuł jest dostępny poniżej w formacie PDF.


Artykuł pochodzi z czasopisma LOGISTYKA 4/2019.
e-wydanie czasopisma jest dostępne w naszej ofercie!

Ostatnio zmieniany w piątek, 15 październik 2021 12:09
Zaloguj się by skomentować