Zaloguj się

Coraz bliżej prawdziwej logistyki bez papieru

  •  Dariusz Jadczak, Menedżer ds. retail, GS1 Polska
  • Kategoria: Wieści z GS1

Wdrożenie modelu Paperless GS1 u Partnerów Fresh Logistics skróciło obsługę przyjęć o 44% i obniżyło jej koszty po stronie odbiorcy o 38%.

Każdego dnia firmy w Polsce obsługują setki tysięcy dostaw, z której każdej towarzyszy co najmniej kilka papierowych dokumentów. Stanowią one wąskie gardło, bo są narażone nie tylko na zagubienie, ale także na błędy. Cyfryzacja procesu dostaw towarów w ramach pilotażowego wdrożenia modelu Paperless w łańcuchu dostaw miała wyeliminować te problemy dzięki zastosowaniu komunikatów DESADV i RECADV.

Model Paperless: jak to działa?
Model wymiany informacji bazujący na wystandaryzowanych dokumentach cyfrowych wypracowano w ramach uruchomionego przez GS1 w połowie 2021 roku projektu Paperless. Jego "sercem" jest komunikat DESADV, wykorzystujący standardy GS1. To szereg elektronicznych komunikatów EDI powiązanych z fizyczną etykietą logistyczną GS1 umieszczaną na paletach lub innych jednostkach logistycznych.
Komunikat DESADV zawiera pełną informację na temat struktury dostawy i umożliwia automatyzację jej obsługi. Dzięki temu można w 100% wyeliminować papierową dokumentację, usprawniając przepływ towarów i dokumentów, a jednocześnie zaoszczędzić czas i chronić środowisko.

Dzięki modelowi Paperless:

  • proces dostawy rozpoczyna się szybciej dzięki automatyzacji procesu zamawiania
  • producenci i dostawcy mogą szybciej reagować i informować klientów, gdy pojawią się możliwe opóźnienia w realizacji zamówienia
  • producenci i dostawcy mogą dokładniej prognozować zamówienia i elastycznie zwiększać dostępność produktów
  • zmniejszają się kolejki w dostawach, przez co poprawia się efektywność planowania rozładunku
  • proces księgowania i rozliczania jest łatwiejszy, ponieważ można śledzić i przechowywać wszystkie komunikaty wymienione z partnerami biznesowymi
  • znikają koszty druku dokumentów, co powoduje oszczędności i chroni środowisko

Korzyści widać już od początku
Wdrożenie modelu Paperless poprawiło sprawność przyjęcia dostawy u ostatecznego odbiorcy o 44% w przeliczeniu na jednego dostawcę. Główną korzyścią jest tu skrócenie czasu realizacji przyjęcia dostaw. Wskaźnik nieprawidłowych dostaw poprawił się o około 5%, w głównej mierze za sprawą spadku nieterminowych dostaw z ok. 8% do około 3%. Z kolei dzięki automatyzacji przyjęć koszty obsługi dostaw po stronie odbiorcy spadły o 38%.
Korzyści są zauważalne również u dostawcy. Wdrożenie komunikatu RECADV w ramach modelu Paperless usprawniło proces rozliczenia między partnerami. Ok. 98% FV wystawianych jest obecnie automatycznie, zaraz po wygenerowaniu PZ u odbiorcy i wysłaniu RECADV. Pilotaż oparty o standardy GS1 pozwolił także na zebranie bardzo wartościowych wskazówek wdrożeniowych, które znacząco skracają proces cyfryzacji.

- Jesteśmy dopiero na początku procesu całkowitej eliminacji dokumentów papierowych z łańcucha dostaw. W kolejnych etapach będziemy skupiali się na zapewnieniu dostawcom oraz odbiorcom jeszcze więcej korzyści. Przewidujemy, że w dłuższej perspektywie będziemy mogli zmierzyć więcej wskaźników – podsumowuje Jarosław Gulowaty, Dyrektor Logistyki Kontraktowej we Fresh Logistics Polska, Przewodniczący Rady GS1 Polska.

 

Zaloguj się by skomentować