Zaloguj się

fireTMS – krok po kroku do sukcesu

Chcąc z powodzeniem realizować duże i mniejsze zlecenia, firmy transportowe muszą poświęcać czas na szukanie najlepszych rozwiązań, planowanie tras czy fakturowanie. Czynności te, jak i wiele innych, są niezbędne do pozyskiwania nowych zleceń i klientów. Korzystanie z systemu fireTMS pozwala przyspieszyć i usprawnić pracę. Automatyzacja procesów daje możliwość efektywnego działania przedsiębiorstwa. W dobie wielu zmian w przepisach drogowych tego typu pomoc jest bezcenna.

Zmiany w przepisach drogowych w 2023 r.
Rok 2023 niesie ze sobą wiele zmian, które z pewnością nie ucieszą kierowców. Zaostrzenie kar za wykroczenia będzie mocno odczuwalne dla tych, którzy nie zachowają czujności za kółkiem. Wzrosną nie tylko wysokości mandatów, ale również ilość punktów, jaką jednorazowo można otrzymać. Dopuszczając się kilku wykroczeń jednocześnie, kierowca może zapłacić do 6 tys. zł., a za jedno wykroczenie dostać nawet 15 punktów karnych. Wyszczególnione w przepisach zachowania na drodze mogą skutkować nałożeniem kary do 30 000 zł przez sąd. Wśród tych wykroczeń są: stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, łamanie ograniczeń prędkości, kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających lub alkoholu, niezatrzymanie się do kontroli, prowadzenie pojazdu bez uprawnień, nieudzielenie pomocy ofiarom wypadków oraz niewskazanie osoby, która prowadząc pojazd, popełniła wykroczenie i została uchwycona przez fotoradar. Brak polisy OC dla autobusu lub ciężarówki od 1 do 3 dni to kara 2090 zł, od 4 do 14 dni 5240 zł, a powyżej dwóch tygodni 10 470 zł. Wzrastają także kary dla kierowców dopuszczających się ponownie wykroczenia z tej samej grupy. Zapłacą oni mandat dwukrotnie wyższy. Wyższą niż dotychczas karę (do 8000 zł) zapłaci osoba, która na żądanie organów nie wskaże kierowcy danego pojazdu.

Nowy taryfikator mandatów
W myśl nowych przepisów większe kary będą nakładane na kierowców za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu lub omijanie pojazdu, który zatrzymał się, aby pieszych przepuścić. Mandat w takiej sytuacji wynosić będzie 1500 zł. Od 500 zł do 2500 zł zapłacimy, utrudniając przejazd pojazdom uprzywilejowanym, a 2000 zł za wjazd na tory kolejowe przed całkowitym podniesieniem szlabanów lub za ich omijanie. Budzący wiele skrajnych emocji nowy taryfikator przewiduje srogie kary za przekroczenie prędkości. Do 10 km/h zapłacimy 50 zł, 11-15 km/h to kara 100 zł, 16-20 km/h – 200 zł, 21-25 km/h – 300 zł, 26-30 km/h – 400 zł, 31-40 km/h – 800 zł, 41-50 km/h – 1000 zł, 51-60 km/h – 1500 zł, 61-70 km/h – 2000 zł, powyżej 71 km/h 2500 zł. Od 2023 roku dostaniemy również więcej punktów karnych. 15 punktów można otrzymać m.in. za kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających lub alkoholu, przekroczenie prędkości o 50 lub więcej km/h, niezatrzymanie się do kontroli lub ucieczkę, nieustąpienie pierwszeństwa na pasach. Na ten moment punkty stracą ważność po dwóch latach od momentu opłacenia otrzymanego mandatu, a ich maksymalny limit wynosi 24.

Terminy i formy opłacania mandatów
Jeśli zgadzamy się z osądem policjanta na miejscu zdarzenia, mandat możemy zapłacić „od ręki”, za pomocą terminali płatniczych w radiowozach. Jeśli nie mamy takiej możliwości lub nie chcemy tego zrobić od razu, przepisy dają 7 dni na uiszczenie zapłaty lub 14 w przypadku mandatów zaocznych. Zwlekanie z płatnościami lub ich notoryczne unikanie może skutkować zajęciem komorniczym lub nawet aresztem. Mandaty można opłacać na poczcie, korzystając ze wskazanego przez ustawodawcę numeru konta lub z blankietu wpłaty otrzymanego wraz z mandatem. Płatność może być też zrealizowana drogą elektroniczną np. poprzez posiadaną aplikację swojego banku lub za pomocą e-Urzędu Skarbowego.

Nowe kary dla truckerów
W przypadku pojazdów ciężarowych ustawodawca przewidział najwyższą karę 12 000 zł za wykonywanie pracy bez licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu. Kierowcy mogą otrzymać 500 zł kary za brak zapisów i wydruków za dni, które podlegają kontroli i zapisów z karty kierowcy, jeżeli kierowca taką kartę posiada. 500 zł za brak wykresówki z dnia kontroli, za dni podlegające kontroli od 2 do 15 wykresówek – 1000 zł, powyżej 15 wykresówek – 1500 zł oraz po 200 zł za brak każdego dokumentu wymaganego podczas kontroli. Także przekroczenie dziennego tygodniowego lub dwutygodniowego czasu pracy wiąże się z mandatami rzędu kilkuset złotych za każdą rozpoczętą godzinę. 10 000 zł to kara za ingerowanie przez kierowcę w urządzenia rejestrujące. Takie zachowania mogą skutkować utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Podłączanie zabronionych urządzeń do tachografów to kary nawet do 12 000 zł. Właścicieli przedsiębiorstw transportowych czekają mandaty za używanie przez kilku kierowców tej samej wykresówki lub karty kierowcy - 3000 zł, lub za brak ewidencji pracownika, lub niewłaściwe jej prowadzenie – 1000 zł.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://firetms.com/pl/blog/taryfikator-mandatow-najwazniejsze-informacje

Ostatnio zmieniany w wtorek, 01 sierpień 2023 08:54
Zaloguj się by skomentować