Zaloguj się

Rozwiązania mobilne w zarządzaniu łańcuchem chłodniczym

  •  Oprac. M.T.
  • Kategoria: Logistyka

Warto wyobrazić sobie przenoszenie szklanki z lodem przez pustynię bez jego roztopienia. Oto wyzwanie stawiane przed ludźmi zarządzającymi łańcuchem chłodniczym. Proces ten to wyjątkowa operacja łańcucha dostaw, która wymaga specjalistycznego sprzętu w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w całym cyklu życia produktu. Polega on przede wszystkim na zarządzaniu dostawami o kontrolowanej temperaturze, ale może również obejmować monitorowanie poziomów jakości powietrza, takich jak dwutlenek węgla, wilgotność i tlen. Skuteczny łańcuch chłodniczy wymaga ciągłego, stałego dostarczania warunków i produktów o kontrolowanej temperaturze, począwszy od produkcji, poprzez pakowanie, transport, przechowywanie i dystrybucję.

Łańcuch chłodniczy obejmuje szeroki zakres temperatur w zależności od używanego produktu wrażliwego na temperaturę, od -30°C dla krewetek i lodów do 12-14°C dla niektórych owoców i warzyw. Szczepionki na przykład, są zazwyczaj przechowywane w temperaturze od 2 do 8°C i mogą zostać uszkodzone przez nadmierne ciepło lub zimno.

Jeśli w jakimkolwiek momencie między odbiorem a dostawą przesyłka produktów w temperaturze chłodniczej lub produktów w łańcuchu chłodniczym o kontrolowanej temperaturze kiedykolwiek przekroczy określoną temperaturę, integralność pojazdów chłodniczych lub produktów w łańcuchu chłodniczym może zostać naruszona, a przesyłka prawdopodobnie będzie musiała zostać zutylizowana.

Produkcja odpowiednich opakowań, jednostek chłodzących, przechowywanie i transport produktów wrażliwych na temperaturę i warunki jest złożona, wymagająca i kosztowna. Staje się to coraz bardziej kluczowe, ponieważ normy bezpieczeństwa dla farmaceutyków, chemikaliów i łatwo psującej się żywności nie pozostawiają miejsca na błędy. Te wrażliwe na temperaturę produkty wymagają zachowania wyjątkowej zgodności z wymogami łańcucha chłodniczego.

Sprzęt do dostarczania i przechowywania towarów wrażliwych na niską temperaturę sprawia, że poziom trudności wykracza poza standardowy łańcuch dostaw ze względu na potrzebę ścisłej kontroli temperatury. Dzięki wytrzymałym urządzeniom zaprojektowanym z myślą o środowisku, osoby zaangażowane w zarządzanie łańcuchem chłodniczym mogą pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości tych krytycznych produktów za pomocą odpowiedniej technologii.

Trendy w procesie zarządzania łańcuchem chłodniczym

Zaspokojenie potrzeby bezpiecznego i wydajnego transportu łatwo psującej się żywności i towarów wymaga konsekwentnych inwestycji w technologię i infrastrukturę łańcucha chłodniczego

Wzrost popytu na logistykę łańcucha chłodniczego

Przewiduje się, że globalny rynek logistyki łańcucha chłodniczego przekroczy 410 mld dolarów do 2028 roku. Wiele produktów farmaceutycznych, takich jak szczepionki, leki biologiczne i aktywne składniki farmaceutyczne, wymaga transportu w niskich temperaturach ze znormalizowaną kontrolą temperatury i strefami oraz ścisłym monitorowaniem ich zakresu. Żywność wrażliwa na temperaturę i świeże produkty są wysyłane na całym świecie, a niektóre z nich wymagają odpowiedniej kontroli temperatury w celu wspomagania kontrolowanego dojrzewania.

Środowisko regulacyjne

W zależności od tego, gdzie działa dana branża logistyki łańcucha chłodniczego, kilka agencji nadzoruje zgodność towarów w łańcuchu chłodniczym. Są to między innymi Światowa Organizacja Zdrowia, amerykańskie Centra Kontroli Chorób, amerykańska Agencja Żywności i Leków oraz wytyczne Unii Europejskiej dotyczące dobrej praktyki dystrybucji. Przepisy zazwyczaj wymagają nieprzerwanej dokumentacji przechowywania w łańcuchu chłodniczym w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów, zwłaszcza produktów wrażliwych na temperaturę stosowanych w przemyśle farmaceutycznym.

Identyfikowalność

Organy regulacyjne i konsumenci chcą wiedzieć, skąd pochodzą produkty spożywcze i jak są przetwarzane, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności i etyczne pozyskiwanie. Chcą takiego samego stopnia identyfikowalności jak w przypadku farmaceutyków i materiałów medycznych, gdzie kluczowe znaczenie ma pewność, że towary są oryginalne i były przechowywane i wysyłane zgodnie z przepisami.

Wyzwania w zarządzaniu łańcuchem chłodniczym

Zmieniające się warunki rynkowe i przyspieszony popyt stanowią wyzwania dla branży łańcucha chłodniczego:

Widoczność w czasie rzeczywistym

Nawet krótkotrwałe skoki temperatury w kontenerach chłodniczych mogą powodować psucie się niektórych wrażliwych na temperaturę produktów spożywczych. Dzisiejsze standardy wymagają monitorowania w czasie rzeczywistym i ostrzegania o przekroczeniach temperatury. Urządzenia mobilne mogą pomóc zwiększyć produktywność poprzez skanowanie rejestratorów temperatury wewnątrz kontenerów chłodniczych lub chłodni i przesyłanie danych do chmury w celu analizy. Pracownicy zaalarmowani za pośrednictwem urządzeń mobilnych mogą podjąć natychmiastowe działania w celu utrzymania jakości towarów wrażliwych na temperaturę.

Dokumentacja

Przepisy i zgodność z nimi wymagają weryfikacji, czy każdy etap łańcucha chłodniczego produktów i środowisko wysyłkowe odbierające dostawy w niskich temperaturach spełnia normy prawne. Jeśli doszło do awarii, musi istnieć plan zaradzenia zepsuciu i zapewnienia, że produkty nie dotrą do użytkownika końcowego. Jako część stosu technologicznego, urządzenia mobilne mogą pomóc w dostarczaniu dokładnych informacji w czasie rzeczywistym w całym procesie łańcucha chłodniczego.

Technologia łańcucha chłodniczego

Branża chłodnicza nieustannie rozwija technologie zapewniające bezpieczeństwo i jakość produktów wrażliwych na temperaturę. Urządzenia chłodnicze, pojazdy, kontenery, opakowania chłodnicze i inne elementy mają kluczowe znaczenie dla procesu zarządzania łańcuchem chłodniczym. Te elementy całego łańcucha dostaw zostaną podłączone do Internetu rzeczy w celu monitorowania produktów wrażliwych na temperaturę i umożliwienia dostawcom łańcucha chłodniczego szybkiego i skutecznego reagowania na problemy w celu utrzymania środowiska o kontrolowanej temperaturze.

Wartość wytrzymałych urządzeń mobilnych w zarządzaniu łańcuchem chłodniczym

Wytrzymałe urządzenia zapewniają dostęp do informacji i łączność bliżej miejsca pracy. W zarządzaniu łańcuchem chłodniczym urządzenia muszą być wyposażone i dostosowane do wymaganego zakresu temperatur. W przeciwnym razie urządzenia mogą ulec uszkodzeniu lub przestać działać, zagrażając integralności i trwałości sprzętu do przechowywania w chłodni potrzebnego do prowadzenia operacji łańcuchowych.

Wiele standardowych laptopów COTS jest zaprojektowanych do pracy w zakresie temperatur otoczenia od 10 do 35°C. Urządzenie typu tablet COTS może działać w szerszym zakresie temperatur od -20 do 45°C. Zalecany zakres temperatur pracy dla urządzeń niewzmocnionych sprawia, że nie nadają się one do przechowywania i zarządzania łańcuchem chłodniczym.

Chociaż stosowanie urządzeń COTS do zarządzania łańcuchem chłodniczym może być kuszące, w dłuższej perspektywie może nie być najbardziej opłacalną opcją. Wytrzymałe urządzenia, które spełniają wysokie standardy trwałości, temperatury, wstrząsów, wilgoci i innych zagrożeń, zapewniają długą żywotność w trudnych warunkach. Dzięki trwałym, wytrzymałym urządzeniom istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że awaria wpłynie negatywnie na łańcuchy dostaw lub operacje łańcucha chłodniczego.

Źródło: Getac

Zaloguj się by skomentować